15 20 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. II. Balans per 31 December 1946. ACTIVA. I f n (onaf gewikkelde terreinen ver- 20.970,— f 21.852,— n 802.517,— Bouwterreinen saneringsplan Keizer straat-West II 150.560,— III Bouwterreinen saneringsplan Van-Boecopstraat f IV n 1.740.352,37 n V f 24.590.572,39 VI 24.590.572,39 f a. r» 59.200,57 f f b. n 22.907,60 n f c. 8.814.56 f d. 4.704,04 n VII f n VIII f 713,95 IX T> 18.966,85 X 349,85 XI 118.721,55 a. f 38.516,86 f b. t n Diversen c. 84.903,50 XII f 159.925,89 e. Geldlening gemeente ’s-Gravenhage f 174.970,29 2.456,34 f n 76.325,76 303.061,52 Transporteren f 120.774.809,81 f 480.488,15 f n f 93.287.183,— M Rijwielen Afschrijving Aandelenbezit in de N.V. „Ockenburgh” Taxatieverlies Meubelen Afschrijving Centraal Woningbeheer. Gebouwde eigendommen en erven Afschrijving Kantoormachines Afschrijving Magazijngoederen in het werfgebouw aan de Korbootstraat c.a. te Scheveningen Nog te betalen rekeningen Dienstgebouw in Duindor’p Afschrijving 116.089,96 56.889,39 27.979,24 89.719,72 109.036,80 46.315,15 386,62 4.763,27 1.699,14 840,24 126,29 2.356.721,20 616.368,83 45.928,53 458,11 1.333,— 3.662,— 16.857,— 39.817,65 1.300,79 13.003,61 4.189,05 6.928,56 2.224,52 1.295,10 945,25 42.862,59 19.954,99 13.051,56 17,84 1.975,— 8.329.715 10.575.177,— 74.339.469,— 95.626,77 3.064,13 32.710.95 13.744,10 f 65.422,08 10.903,68 Gebouwen. Werfgebouw aan de Slachthuisstraat Afschrijving Voorraden. Magazijngoederen in het werfgebouw aan de Slachthuisstraat Nog te betalen rekeningen Dienstgebouwen in Spoorwijk én Trekweg Afschrijving Instrumenten, werktuigen, gereedschappen enz. Afschrijving f. Geldlening u/g. N.V. „Vondelstraat”: Lening I Lening II Lening III Lening IV Nog uit te keren Werfgebouw aan de Korbootstraat Afschrijving f 34.397.989,65 9.807.417,26 Geld en geldswaarden a. - Kas b. Kleine kas badhuis hij het complex Zomerhof c. Wisselgeld van ambtenaren d. Postcheque- en Girodienst f 161.775,89 Nog te verrekenen1.850,— Grondbedrijf. a. Gronden b. Bouwterreinen c. Uitgegeven terreinen d. Verkochte kopen) e. Leningskosten: Gronden Bouwterreinen Uitgegeven terreinen f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 193