I u I 71 15 I Kil i 21 ¥74337515,51 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHL’ISVESTING. PASSIVA. I f 2.866,— f n 100,- n 10 551.948,55 11 f a. I c. 3.383,— f 5.430.132,51 n f f 19 806.074,17 n f 167.657,17 i. 1.222.098,59 1.389.755,76 n j. 24.080,41 n 101.637,18 f 36.098.415,75 III f 21.487,— f 62.434.996,— y f 20.586,60 i. 38.209,35 n k. l. 722.117,47 n 2.356.721,20 n 802.517,— n 4. 150.560,— n I f n C. 27.496,36 n i f 66.466.911,67 f 46.650.364,30 •n n n r> n n r> n n n n n 15.483.251,66 9.058.332,40 776.941,— 1.670.058,— 7.983.262,— 17.250,— 267.415,29 4.477,61 13.220,10 5.173,35 8.003,21 86.430,24 10.433.127,— 118.721,55 5.906.324,62 3.440.411,10 h. i. 7.554.107,— 8.908.781,— 45.950.621,— e. f. a. b. c. d. a. b. c. d. 19.921,50 166.486,— 15.879,73 348.207,39 n n n f 24.858.223,32 2.329.646,33 3.103.869,18 292.157,84 11.186,90 303.344,74 5.602.979,88 Reserve ter zake van nog niet afgewikkelde verkopen d. Reserve dubieuze debiteuren: 1. N.V. „Vondelstraat” 2. Gezinsvoorschotten e. Kapitaal Storting canons ineens f. Erfpachtsfonds g. Waardeverschillen Taxatieverlies op aandelenbezit h. Reservefonds ter zake van de Woningbouw en de Woningexploitatie Onderhoudsfonds ter zake van de Woningex- ploitatie Kapitaal van het extra afschrijvingsfonds van de complexen Kortenbos en Westeinde k. Reserve annuïteiten ter zake van de exploi tatie van de woningen door de Stichting „Centraal Woningbeheer” Schulden. l. Grondbedrijf. A. Leningsschulden. Schuld op Gronden Schuld op bouwterreinen Schuld op Uitgegeven terreinen Schuld op Verkochte terreinen (onaf gewikkelde verkopen) B. Diversen. e. Huren, erfpachten enz. ten bate van 1947 f. Leningsrente Grondlasten en diversen Waarborgsommen voor erfpachten Waarborgsommen voor huren f 20.361,60 Nog te storten225,— Waarborgsommen voor verkopen f 30.923,10 7.286,25 f 20.422.443,— 616.368,83 Kapitaalrekening gemeente ’s-Gravenhage. A. Grondbedrijf. Kapitaal Gronden Kapitaal Bouwterreinen Kapitaal Uitgegeven terreinen Kapitaal Verkochte terreinen (onafge- wikkelde verkopen) B. Kapitaal A C. Kapitaal van de Stichting „Centraal Wo ningbeheer” I Reserves enz. Reserve Grondbedrijf b. Reserve Uitgegeven terreinen Nog te storten Verkoopsommen: 1. te storten verkoopsommen 2. overige verkoopsommen Verschuldigde rente m. Aanlegkosten enz. 2. Schuld ter zake van Aandelenbezit in de Naamloze Vennootschap „Ockenburgh” 3. Schuld ter zake van bouwterreinen sanerings plan Keizerstraat-West Schuld ter zake van bouwterreinen sanerings plan Van-Boecopstraat 5. Centraal Woningbeheer. a. Rijksvoorschotten b. Leningsschulden Bouwkapitaal ten behoeve van complex Marktweg d. Aandelenkapitaal voormalige Woning bouwvereniging „Mischkenoth Israël” Inkomsten ten bate van 1947 enz. Glasverzekeringsfonds Transporteren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 194