15 I I s 1 22 I Vervolg Balans per 31 December 1946 ACTIVA. f 120.774.809,81 f 480.488,15 Transport 5.602.979,88 1. 270.830,— f 2. 3. Gemeente ’s-Gravenhage, Gemeenteontvanger 10.087.340,22 XIII f n 8.873.926,61 f 10.263.682,37 XIV a. f 1.457.439,84 69.737,70 rt C. f n 143.522,83 n i. Rekening- I, n. B. 15.488,77 f 242.468,68 n 257.957,45 4.180.740,77 Vooruitbetaalde onkosten enz. 10.159,55 XV n f 145.316.732,72 n r> n r> n n r> n r> n Y> is r> M n r> 42’8.168,95 3.575.703,24 17. h. Reservefonds ter zake van de Woningbouw en de Woningexploitatie Onderhoudsfonds 5.433.515,51 3.440.411,10 19.921,50 2.228.829,17 167.657,17 1.222.098,59 j. k. l. 135000,— 22.338,95 2.248.750,67 353,70 5,38 423,18 855,— 18,— d. e. f. g. h. 285,81 50,— 1.330,67 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Gemeente ’s-Gravenhage, Reservefondsen. Reservefondsen Grondbedrijf Erfpachtsfonds Belegd Kapitaal Storting canons ineens Effecten gedeponeerd bjj de Gemeente ontvanger: Effecten ter zake van waarborgsommen en woningbouwverenigingen Effecten van het Gemeenschappelijk Fonds II Overige effecten Inkomsten eigendommen niet-Grondbedrjjf Bijzondere inkomsten Verhaal van pensioensbijdragen Arbeidslonen Voor huren enz. ter zake van de exploitatie dooi- de Stichting „Centraal Woning- beheer” Woningbouwverenigingen Depot erfpach ten Garantiebedragen Exploitatie „De Voordes” Gemeenschappelijk Fonds courant m. Ziekenfondseoupons N.V. „Ockenburgh”, waakdienst o. Bezittingen en vorderingen van het Ge meenschappelijk Fonds I p. Bezittingen en vorderingen van het Ge meenschappelijk Fonds II Algemeen. A. a. Voor huren, erfpachten en diversen Grond bedrijf b. Werken uitgevoerd voor rekening van de Gemeente en anderen Diverse debiteuren: 1. Debiteuren niet-afgewikkelde verkopen 2. Overige debiteuren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 195