I I .15 I IF— 26 - VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Gronden. Bouwterreinen. Totaal. Omschrijving. 4.280,78 f f 17.342,98 f 21.623,76 f canons 30.305,03 45.485,21 8.946,57 22.556,96 r> 20.671, - 20.671,— n n 21.807,36 21.807,36 n 21.470,— 21.470,— n T) n f 89.869,50 Totaal Gezien: de Kapitaaldienst over 1946). Oorspronkelijk. f f f n n n n •n n n n n n f. Onvoorzien n f f 20.000,— f 20.000,— Gezien n f f f a. Meubelen b. Gereedschappen c. Kantoormaehines d. Rijwielen e. Automobielen Kosten van aanleg en uitbreiding. Onverwerkt crediet op 1 Januari 1946. n r> n r> n Beschikbaar gesteld by de begroting. n n De directeur, II. E. SUYVER. 5.700,— 2.000,— 1.000,— 3.000,— 7.500,— 800,— 5.700,-- 2.000,— 1.000,— 3.000,— 7.500,— 800,— De Directeur, H. E. SUYVER. 7.397,50 82.472,— 61.829,28 82.472,— 22.556,96 224.228,55 476.658,91 70.596,54 161.584,05 153.632,01 225.205,36 Uitgaven. Kosten van aanleg Aflossing: Werkfonds 1934 Rjjksvoorsehotten Kapitaalrekening „Storting ineens” f 14.212,33 17.3U.92 Na wijziging krachtens besluit van Burgemees ter en Wethouders. Uitbreiding. (B. van de Lasten van V. Toelichting op Kosten van Aanleg en Uitgegeven terreinen. IV. Rekening van het Grondbedrijf over 1946. Kapitaaldienst. Bij te schrijven rente Diversen Afboeking van leningsschuld in verband met ver koop of uitlichting van eigendommen Uitkering aan de Gewone dienst in verband met afschrijving op hypothecair crediet Kapitaalaflossing in verband met verkoop of uit lichting van eigendommen Batig saldo van de Kapitaaldienst der Bouwter reinen en Uitgegeven terreinen, waarvan te be- stemmen tot dekking van de kapi taalbehoeften op Gronden f 89.869,50 Aan de Gemeente uit te keren 134.359,415

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 199