.1 I 1 21 -j BB J VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Gronden. Bouwterreinen. Omschrijving. Totaal. verkochte of uitgelichte eigen- f f f 43.000,— n f 22.556,96 859,— 21.697,96 21.697,96 n r> n 21.807,36 21.807,36 T) r> n 89.869,50 89 869,50 W n n 225.205,36 89.869,50 161.584,05 f Totaal 476.658,91 f f Totaal. f f 382,08 f f f r> r> r> n n 2.564,42 435,58 n n n n 7.500,— n r n 800,— n 9.052,75 f f 3.364,42 f 12.417,17 20.000,— f 7.582,83 f n r> 96.886^09 f 203.398,— 5.700,— 2.000,— 1.000,— 3.000,— 7.500,— 800,— Verwerkt crediet in 1946. 5.317,92 1.829,33 Niet meer benodigd. Restanten beschikbaar gebleven op 31 December 1946. Uitkering van de Reserve (in verband met af schrijving op hypothecair crediet) Uitkering van een gedeelte van het batig saldo van de Kapitaaldienst der Bouwterreinen en Uitgegeven terreinen tot dekking van kapitaals uitgaven op Gronden Verminderd met uitkering aan de Reserve bij verkoop van eigen dommen Totaal beschikbaar voor 1946. 382,08 170,67 1.000 170,67 1.000,— 2.564,42 7.500,— 800,— De administrateur, Th. M. GÜNDLACH. De administrateur, Th. M. GÜNDLACH. 43.000,— 203.398,— 96.886,09 Over te brengen naar de volgende begroting. 7 Inkomsten. Opbrengst van dommen Storting canons ineens Bijzondere Inkomsten (teruggave aanlegkosten) Uitkering van de Berserve: Evenredig aandeel kosten ten laste van de verkochte terreinen f 20.556,96 Diversen2.000,— Uitgegeven terreinen. f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 200