I I 16 16 - a 7 6 - - VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Tabel II. Overzicht der huurinning 1946. Verlies wegens Restitutie. Oorlogsschade. Bruto-huur. COMPLEX. onverhuurd. oninbaar. I f 69,35 f f f 35.454,09 f f f n n n t 34- f 4,90 f 111,20 n 11.814,40 n 16,10 n n n 11.018,30 j 18,— 1.796,35 n n n n r> n n 23,— 32,21 T» 263,25 3,25 n w 19,30 684,— n n 3,05 n 2,70 386,40 n 144,— 12,20 83,60 112,— n n 23,75* 0,90 9,70 85,10 n n 1.287,— 1.814,35 3,50 85,60 n W n f f 1.914.508,60 114,67 f 362.016,68 f 490,17 f 1.461.789,79 f 14.227,46 26,25 f 1.914.508,60 f 10.379,92 58.511,04 f 2.446,04 f f f 1.907.065,89 n t t f f f 991,98 3.575,04 f 2.782,50 f f f f f n 416,— •n f 199.355,62 f 662,16 8.398,04 f 3.049,30 f 2.959,12 f 991,98 10.800,88 117.115,04 f 7.444,66 f f 3.575,04 f H n n n H n ■n n n n n n n 174.494,05 T> n n n n n n r> n n n n n n n n n W n n n n n n n n n n n n n n V r> n n n n 662,16 f n r> n n n n r> n n n n n n n n n n n n n n n n w n n M n n n n n n n n n n n n n n w t» n n n H n n n n n n n M n n n n n n n Oude Stad Oud Scheveningen Grondbedrijf Zomerhof-dienstwoningen Hoefkade. Marktweg Pakhuizencomplex 2.773,50 4.180,80 8.350,79 47,25 480,98 808,91 64,60 2,70 138,60 45,35 244,80» 62,10 16,80 161,25 420.90 134,50 180,45 142,20 562,25 19,50 160,55 161,50 47,10 29,55 4,90 Her steld verlies. 9.935,80 9.734,65 6.216,94 811,72 13,50 50,40 122,45 17,60 40,25 19,— 57,50 175,22 6,50 50,25 7,45 4.548,40 595,40 Huur schuld einde 1946. Afgedragen per kas. 112.972,87 2.946,05 1.196,12 Onver huurd door evacuatie. Internerings kamp. 7.269,60 97.167,20 29.694,45 29.356,75 5.656,73 20.090,90 4.414,12 348,05» 137,90» 186,40» 25,36 5,20 31,80 4,70 3,80 187,96 221,70 574,20 853,85 798,70 624,25 28,20 2.054,80 47,71 126,45 258,70 1.110,50 1.019,70 159,60 1.211,35 59,75 36,90 32,80 40,20 49,15 f n n Totaal verantwoord. 182.169,56 4.377,40 1.212,12 416,— Vooruit betaald voor 1947. Totaal te verantwoorden. 193.302,85 4.424,65 1.212,12 416,— 10.458,88 326,— 16,— 9,80 26,15 18,55 228,01 237,14 265,25 1,50 98,10 123,50 70,50 560,65 714,45 1.155,85 49,50 16,- 25,70 123,95 56,45 105,50 1.072,17 148,85 5,10 6,50 5,10 15.098,15 13.754,50 6.510,30 149,— 8.015,— 2.765,85 993,85 3.300,— 340,88 193.302,85 4.424,65 1.212,12 416,— 15.126,80 13.809,75 6.787,70 149,— 8.247,70 2.952,25 4.184,30 1.883,40 4,30 7.995,30 16.257,90 29.383,50 28.438,10 5.279,— 58.884,85 38.150,97 7.394,05 30.836,95 4.488,52 21.384,30 10.866,90 5.985,— 17.144,— 71.958,50 129.503,32 230.627,35 13.081,60 86.631,75 23.362,20 1.630,20 61.543,14 62.499,95 68.829,80 139.636,83 127.931,13 29.883,05 12.076,95 18.862,40 11.031,93 17.475,10 2.537,60 2.151,90 9.499,— 9.372,40 7.269,60 97.167,20 31.647,20 31.786,70 8.770,45 17.494,55 31.155,80 31.647,20 5.330,— 59.030.70 40.155,52 179.059,95 72.036,15 10.193,90 41.475,20 23.717,55 6.141,25 17.352,50 72.847,20 131.508,25 232.913,35 13.312,10 92.866,25 24.017,35 1.630,20 61.766,60 62.871,75 69.479,— 140.849,48 130.214,36 30.658,15 12.106,65 21.718,60 11.079,64 17.604,60 2.537,60 2.168,10 9.935,80 9.734,65 7.269,60 97.167,20 31.647,20 31.782,40 8.767,95 17.490,20 31.155,80 31.647,20 5.330,— 58.983,60 40.047,80 63,— 165,75 198,50 191,90 225,65 I 13,20 - f 91,20 51,70 13,20 31,50 24,— 100,60 291,35 9,30 20,60 32,55 52,20 715,— 2.464,80 18,- 32,75 138,— 69,35 168,44 82,85 13,- 409,60 11,05 15,— 234,65 f j n I n w 244,40* 17,25* 3,50 4.075,71 506,45* 42,85 155,80 184,95 I 1» n 2.168,10 n I 7.269,60 97.167,20 31.647,20 31.786,70 8.770,45 17.494,55 31.155,80 31.647,20 5.330,— 59.030,70 40.155,52 179.059,95 72.036,15 10.193,90 41.475,20 23.717,55 6.141,25 17.352,50 72.847,20 131.508,25 232.913,35 13.312,10 92.866,25 24.017,35 1.630,20 61.766,60 62.871,75 69.479,— 140.849,48 130.214,36 30.658,15 12.106,65 21.718,60 11.079,64 17.604,60 I 2.537,60 i 15.126,80 13.809,75 6.787,70 149,— 8.247,70 2.952,25 4.184,30 3.671,69 683,95 1.132,75 1.044,10 712,80 27,— 11,25 1.717,90 78,17 50,25 21,35 1,90 4,30 2,50 4,35 15.126,80 13.764,40 6.542,— 149,— 7.842,75 H n f Vooruit betaald in 1946, ondersch. in Dec. 1946» Huurschuld aanvang 1946 ondersch. aanv. Dec. 1946*. II A IIB II C III IV V Zomerhof Buiten-Haag Rustenburg Kortenbos Westeinde Vredebest Loosduinseweg Piet-Hein- en Heems- kerckstraat (L.) Pieter-de-IIoochplein (L.) Deimanstr., weekwon. maandwon. f 3.049,30 n f 199.355,62 f 188.175,08 Afvoerkanaal I II-III IV. Oost Kolenwagenslag I II UI Westduinweg II III. Vissershaven Dr.-de-Visserplein Duindorp I-II III IV V Vuurbaakstraat Proefwoningen Betonwoningen Trekweg I II III IV. Laakweg-West. -Oost -Uitbreiding Spoorwijk I. J» 30,25 i 101,75 j 96.— 190,25 w 168,95 I 67,50 i 1.048,45 41,35 179.004,80 72.014,80 10.192,— 41.475,20 23.717,55 6.048,— 17.085,— 72.552,70 131.126,10 232.518,75 13.231,40 I 91.794.80 I 23.976,- 1.630,20 i 61.302,85 62.581,45 B 69.113,60 140.226,30 128.843,20 30.570.80 12.103,95 21.580,— I 11.079,64 17.604,60 2.537,60 2.106,— 9.919,— 9.461,40 f 2.782,50 f 2.834,30

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 208