16 1 I 7.378,- 67.235,— vin. I 11 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Verschillen. BENAMING Art. I. f T) 6.954,41 n 5.649,45 r> 130,72 n n f 48.504,24'f 21.550,48 I. 80.410,39 f f f f n 32.777,— 126.608,53 n n 67.235,— 67.235,— 8.278,02 58.956,98 n n n XVIII. 1.310,20 5.649,45 XIX. n 2.280.740,89 2.253.787,13 f 712.990,92 f 712.990,92 f 851.291,31 Nadelig saldo f Gezien Th. M. GUNDLACH. 1 n n n n n n n n n n n n n n n De administrateur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, n n n n r> r> Totaal der Lasten Totaal der Baten n n n n n n n n n n w n II. III. IV. V. Het Bestuur van de Stichting „Centraal Woningbeheer”, L. J. M. FEBER, voorzitter. A. C. STAS, secretaresse. Aanvankelijk voor 1946 geraamd bedrag. 118.000,— 6.525,— Totaal na tussentijdse wijzigingen geraamd bedrag. 112.350,55 6.655,72 22.898,87 112.350,55 6.709,40 58.956,98 Meer geboekt. 940,70 32.532,30 3.322,88 5.268,95 227,06 7.856,23 Minder geboekt. 668,60 8.278,02 21.588,67 118.000,— 138.716,90 Memorie. 41.694,23 118.000,— 6.525,— Geboekt in 1946. Memorie. Memorie. 114.696,50 Memorie. 301.001,— Memorie. 610.866,21 815.096,39 163.573,35 255.079,12 5.483,40 96.157,— 365.224,41 48.504,24|„ 21.550,48 f 219.801,50 f 81.501,11 1 7.378,— 67 235,— VI. VII. 21J3 8.692,— II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. BATEN. Bruto-huur van door de Gemeente voor de volkshuisvesting gebouwde of aangekoch te woningen c.a Opneming uit het „Onderhoudsfonds” Opneming uit het „Huurverlagingsfonds” Diversen Inkomsten van andere dan de onder art. I bedoelde woningen c.a Inhouding pensioenpremie Inkomsten Dienstgebouwen bij het complex „Zomerhof” Uitkeringen door de Gemeente 14 900,52 f n n f 1.889 138,52 139.657,60 32.532,30 34.739,82 301.001,— Memorie. 610.866,21 815.096,39 163.573,35 255.079,12 5.483,40 96.157,— 365.224,41 Memorie. Memorie. 114.696,50 Memorie. 220.590,61 105.364,90 614.189,09 820.365,34 163.800,41 262.935,35 5.461,67 87.465,— 367.570,45 10.090,50) 452,67/ 148.842,36) 2.157,35 461,75 128.078,35 A. Bedrijfsrekening van de Stichting „Centraal Woningbeheer" over 1946. LASTEN. Onderhoudskosten ten behoeve van de on der artikel I der Baten bedoelde wonin gen c.a Storting in het „Onderhoudsfonds” Afschrijving op eigendommen Rente ter zake van bouwkosten Storting in het „Huurverlagingsfonds” Grond- en straatbelasting, sluisgelden enz. Brandassurantie Duinwater Rente waarde grond Huurderving onverhuurd Huurderving oninbaar Huurderving door oorlogsomstandigheden Deurwaarderskosten Desinfectiekosten Algemene onkosten Rente opgenomen kasgeld Kosten van andere dan onder artikel I der Baten bedoelde woningen c.a Kosten Dienstgebouwen bij het complex „Zomerhof” Uitkeringen aan de Gemeente f f 105.364,90 n n r> tn •n n 2.157,35 461,75 13.381,85 n n r n n M 2 346,04 f 32.777,— f 268.305,74 f 103.051,59 f 2.966.778,05 f 2.966.778,05 f 3.132,032,20 2.253.787,13 21.588,67 118.000,— f 1.874.238,— f 1.874.238,— 138.716,90 Memorie. 41.694,23 f 2.253.787,13 f 2.253.787,13 f 2.280.740,89

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 212