I 16 16 i i 'S3 13 12 I 1 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Activa. Balans per 31 December 1946. B. Passiva. Gebouwde eigendommen en erven. OMSCHRIJVING. No. Totaal. OMSCHRIJVING. Boekwaarde. Afschrijving. Kostende prijs. A. I. A. Gemeente 's-Gravenhage. (Rijksvoorschotten.) I. f f f f n n n r> n f 15.483.251,66 f 15.488.509,30 f 7.469.974,70 f 22.958.484,— B. Gemeente 's-Gravenhage. (Leningsschulden.) Overige woningcomplexen. B. f I. 2.057,64 n n n n n n 91.071,05 8.883.908,64 C. n f 91.071,05 81.295,07 30.164,67 111.459,74 II. Waterleidingaansluitingen. n n 91.071,05 n Waterleidingaansluitingen 81.295,07 II. n f III. n 44 746,36 f 24 590.572,39 f 34.397.989,65 f 9.807.417,26 Transporteren f 24.586.330,42 Transporteren H n n n n n n n n _n f n n n n n n n n n n T) r> n n n n n n n M V) n n f 24.418.206,27 n r» n n n n n n n n n r> n n n n n n n n n r> n n n n n M n n Brandstoffenhokken. Kippenhokken Y> H n M f» n n n h n n r> n n n n n n w H n n T> n n n n n n n n n n n n n n n T) n n Met Rijksvoorschotten geboutvde of aange kochte woningen. Afvoerkanaal I Afvoerkanaal H/III Afvoerkanaal IV Afvoerkanaal-Oost Buiten-Haag Deimanstraat Heemskerckstraat (Loosduinen) Kolenwagenslag II Kolenwagenslag III Kortenbos Laakweg-Oost Laakweg-West Spoorwijk I Spoorwijk II A Trekweg I Trekweg II Trekweg III Dr.-de-Visserplein Vredebest Westduinweg II Westduinweg Proefwoningen Westeinde Zomerhof Dienstgebouwen bij het complex Zomerhof 550.750,82 2.867.000,— 767.485,76 613.000,— 96.378,80 1.287.983,42 419.419,29 164.275,85 751.618,72 19.507,95 398.346,47 1.325.710,33 1.203.629,58 1.060.411,45 789.931,33 3.263.708,03 5.418.959,71 474.654,10 167.350,04 502.074,83 158.255,86 21.586,77 500.262,06 136.182,83 188.459,14 846.936,01 202.656,87 161.864,53 61.995,50 413.452,16 104.208,29 66.186,24 209.158,17 7.770,48 237.023,50 905.763,07 317.821,98 263.572,60 285.847,52 964.002,36 1.346.919,91 44.277,93 153.440,19 341.159,14 39.335,62 9.290,98 192.839,96 105.982,55 174.056,93 19.035,03 181.190,62 15.978,92 33.568,60 177.101,37 80.519,02 22.675,56 70.060,74 54.808,42 10.123,78 60.105,91 449.560,47 53.345,21 91.020,88 6.050,50 22.077,47 8.464,90 285.183,54 253.269,66 38.354,37 40.287,41 362.291,68 2.020.063,99 564.828,89 451.135,47 34.383,30 874.431,26 315.211,— 98.089,61 542.460,55 11.737,47 161.322,97 419.947,26 885.807,60 796.838,85 504.083,81 2.299.705,67 4.072.039,80 430.376,17 13.909,85 160.915,69 118.920,24 12.295,79 307.422,10 30.290,28 773.406,70 120.044,97 669.187,99 121.521,08 211.701,40 654.531,63 358.666,24 143.004,44 590.190,30 265.191,58 63.846,22 202.861,57 1.699.073,47 376.654,79 27.544,12 11.296,44 259.765,65 38.148,91 1.110.367,64 1.055.025,71 142.575,95 35.100,17 Afvoerkanaal I Afvoerkanaal II/III Afvoerkanaal IV Afvoerkanaal-Gost Buiten-Haag Deimanstraat Heemskerckstraat (Lsd.) Kolenwagenslag II Kolenwagenslag III Kortenbos Laakweg-Oost Laakweg-West Spoorwijk I Spoorwijk II A Trekweg I Trekweg II Trekweg III Dr.-de-Visserplein. Vredebest Westduinweg II. Westduinweg Proefwoningen Westeinde Zomerhof Dienstgebouwen bij het complex Zomerhof 362.291,68 2.020.063,99 564.828,89 451.135,47 34.383,30 871.231,26 314.752,42 98.089,61 542.460,55 11.737,47 161.322,97 419.947,26 885.807,60 796.838,85 504.083,81 2.299.264,46 4.072.039,80 430.376,17 13.909,85 159.757,84 118.920,24 12.295,79 307.422,10 30.290,28 27.496,36 17.250,— 947.463,63 139.080,— 850 378,61 137.500,— 245.270,— 831.633,— 439.175,26 165.680,— 660.251,04 320.000,— 73.970,— 262.967,48 2.148.633,94 430.000,— 118.565,— 17.346,94 281.843,12 46.613,81 1.395.551,18 1.308.295,37 180.930,32 75.387,58 458,58 441,21 1.157,85 773.406,70 120.044,97 669.187,99 121.521,08 211.701,40 654.531,63 358.656,24 143.004,44 590.190,30 265.191,58 63.846,22 202.861,57 1.699.073,47 376.654,79 27.544,12 11.296,44 213.977,32 38.148,91 1.110.367,64 1.055.025,71 142.575,95 35.100,17 Duindorp UI Duindorp IV Hoefkade Loosduinen Rustenburg Spoorwijk II B Spoorwijk IV Spoorwijk V Vissershaven Vuurbaakstraat Westduinweg III Westduinweg Betonwoningen II. Duindorp I/II Duindorp V Kolenwagenslag I Laakweg-West II Marktweg Pakhuizeneomplex Spoorwijk IIC Spoorwijk III Trekweg TV Tuinderslaan Bouwkapitaal ten behoeve van complex Marktweg Aandelenkapitaal voorm. woningbouwvereniging „Mischkenoth Israël” f 34.035.020,28 251.509,63 f 9.616.814,01 160.438,58 No. C. Brandstoffenhokken Kippenhokken VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Heemskerckstraat (Lsd.) Trekweg II Westduinweg II Duindorp III Duindorp IV Hoefkade Loosduinen Rustenburg Spoorwijk IIB Spoorwijk IV Spoorwijk V Vissershaven Vuurbaakstraat Westduinweg III Westduinweg Betonwoningen Duindorp IZII Duindorp V Kolenwagenslag I Laakweg-West II Marktweg Pakhuizencomplex Spoorwijk II Spoorwijk III. Trekweg IV Tuinderslaan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 213