16 16 19 18 I rij i I 60,10 j H/in Bt VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. SALDO. L A S T E N. WONINGCOMPLEXEN. Huur Nadelig. Voordelig. totaal. oninbaar. onverhuurd. f f f f f f f f f f f f f n b b 12^50 b n 42,25 b 44,25 67,85 24,35 n b n 142.70 Y n n n B b 788,99 f Totaal A f f f f f f f f f f f 7,35 f t f 1.869,54 B 54,75 3^5 B n y b b b b n n H 49,30 5,68 b y n n n 89,90 b n 156,61 b r> b b 38,75 n n b f f f b b b b 945,60 f 121.422,63 461,75 f 148.842,36 452,67 f 87.465,- f f 10.090,50 f f f f f f f f f f f f f f 837.984,24 f 121.422,63 461,75 f 2.157,35 452,67 f 87.465,— f 10,91 f 10,090,50 b n n n b b b b f B n n n b n n Y n B r> f 262,935,35 f 10,91 b f y f 148.842,36 f 367.570,45 n f y f B f b f b n r> f 262.930,35 105,50 423.— b b n (Vervolg.) derving n n n y x 13.069,83 b n B b n n Y B n y n n b b n f) f 367.570,45 n B n b n n n b y n b n Y B b Y n y n n b n b n n b y y n y y n n b b b n b n b X b b n n y n b b 52,82 B b b Y b W b n n b b b n b b n n b b b n Y b b b b b n y b B r> y n n b b n B b n b b n n b r> y b b b n n y n y y y y y n n y B b r> B b b n y b Y Y B b y n n B b n b b b w B n B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B i B H I X B b B n B B n B B n B f 32.297,28 B B B B n B B B B B B B B B H B B B B B n B w B B B B B B B B B B B B B B B B B B n B B B B B n B B B B B B B B B B B B f B B B B B B B B B B B B B B B B 157.071,06 B B B B f 120.872,22 142.063,13 24.027,32 5.930,18 1.211,74 219,05 424,07 205,30 18.697,18 17.902,40 1.887,06 1.149,03 Brand- assurantie. f 34.449,47 53.015,53 6,89 8,19 9,86 15,73 11,73 0,90 11,62 11,52 10,52 4,76 2,44 7,65 Rente waarde grond. f 176.245,97 191.324,48 27.039,81 2.826,25 1.606,50 13,25 1.976,94 6.460,21 12,86 87,54 834,13 792,35 157,35 128,21 339,02 113,65 35,45 32,40 1.391,17 212,33 523,35 14,94 6,73 15,11 107,11 156,72 95,66 Deur waarders kosten. 215^90 566,55 195^65 Desinfectie- kosten. Algemene onkosten en diversen. Totaal per complex. 116.663,90 13.889,49 6.820,57 16.262,84 23.420,32 82.246,61 43.540,90 15.899,87 68.716,90 35.552,03 7.470,63 25.542,90 156,61 788,99 11.644,94 11.286,17 17.264,16 6.033,93 191,76 30.285,67 30.751,88 13.403,97 2.152,82 198,11 1.536’13 11.303,78 10.010,54 2.998,87 1.010,32 12,03 10,05 13,01 2,11 2,38 12,49 14,01 12,70 14,07 5,84 11,88 11,01 14,44 14,58 13,77 13,42 14,67 11,84 4,32 11,90 9- 41,50 6.356,02 97.588,43 23.027,44 40.638,05 2.026,70 717,90 15.483,19 23.299,16 15.715’41 48.980,95 40.557,74 26.850,16 1.630,67 70.145,24 8.989,13 1.133,67 838,11 1.924,55 2.462,98 9.899,85 4.674,35 2.060,42 10.767,49 3.475,99 673,56 2.318,79 406,20 100,30 38,50 3,60 7,20 13,80 377,10 335,20 39,90 31,30 10,26 10,65 10,39 12,25 12,37 8,01 10,50 8.903,25 14.35 2,86 55,— 1.120,93 190,01 221,49 259,53 1.095,98 1.010,25 288,84 47,54 31,10 56,90 170,52 39,80 12,— 10.245,43 2.487,52 979,93 90,45 115,63 212,12 8.459,22 7.516,21 728,62 799,02 741,67 4732 C. Brandstoffenhokken Kippenhokken Totaal A, B en C 49,— 18,80 17,40 51,10 13,05 20,20 31,15 6,17 38,65 130,07 545,12 631,16 26,40 52,— 17,75 23,60 B B f 191.324,48 f 422,12 6.392,46 1.691,82 2.023,48 1.175,92 369,36 904,55 1.221,14 1.874,98 180,91 1.733,72 6.603,22 3.268,54 3.399,31 4.296,62 8.372,68 13.745,26 2.771,70 996,67 2.412,14 241,22 226,14 1.598.04 65.939,70 216.287,24 54.226,62 11.089,11 1.799,06 2.213,82 5 728,41 148.405,60 136.352,69 16.076,30 11.754,11 45.473,25 4.070,99 162,28 1.772,73 6.043,72 14.854,58 13.420,88 4.300,69 8.793,11 12.134.68 1.825,03 4.946,17 50.80 231.75 B B B f 12,19 B B n B f 646.794,75 Totaal B x A Te veel opgenomen uit het „Huurverlagingsfonds” Totaal A en B 25,26 f 837.984,24 31 934,32 204.046,65 58.231,69 76.984,24 12.933,42 8.351,10 36.147,08 19.374,58 55.413,94 2.465,96 42.550,11 149.476,02 110.538,67 100.517,59 73.054,35 229.418,39 440.162,45 58.299,22 22.342,89 56.094,12 12.552,65 2.457,39 54.926,69 1.853.272,52 568,40 1.074,- f B f B1 f 2.913.232,44 30.714,19 n x X f 3.630,29 x 6.460,21 f 1.083,35 x 1.074,- B B X 336,98 4.260,51 1.431,50 278,55 186,— 305,98 840,30 1.028,96 1.744,78 70,05 1.365,94 4.824,18 3.148,35 3.266,40 3.924,71 7.446,98 13.367,03 2.155,57 280,70 1.904,06 36^60 33.200,85 6.108,— 823,80 263,50 337,26 978,97 f 9,38 X 12,19 f 83.115,53 65.726,83 23.290,80 13.581.30 580,21 Grond- en straatbelasting, sluiegelden enz. 4.664,80 1.351,20 641,15 94,35 89,90 I 6.508,90 5.677,15 473,45 252,20 wegens oorl. schade 53.25 39,75 66,75 71,25 f 1.059.959,92 1.853.272,52 f 191.164,23 646.794,75 17,90 316,50 94,20 82,— 47,40 17,47 46,40 57,— 91,70 6,50 68,10 251,70 160,40 173,10 223,40 391,— 729.40 129,60 39,30 89,40 12,30 7,70 92,40 3.144,87 2.025,60 463,65 269,90 692,55 1.087,10 3.162,25 1.828,20 587,90 3.240,96 921,02 357,14 I B. Overige woningcomplexen. Woningen, waarvoor door het R(|k bijdrage wordt verleend. Duindorp III x IV Hoefkade Loosduinen Bustenburg Spoorwijk IIB X IV x V Vissershaven Vuurbaak straat Westduinweg III x Betonwoningen II. Woningen, waarvoor door het Kijk geen bijdrage wordt verleend. Duindorp I/II x V Kolenwagenslag I Laakweg-West II Marktweg Pakhuizencomplex Spoorwijk II C Hl Trekweg IV Tuinderslaan f 14.337,— 2.275,— 1.429,16 3.714,75 3.465,— x 15.622,43 7.836,75 3.514,75 10.976,— 2.518,— 1.030,— 5.628,— 2,65 x 18,80 113,65 f 65.726,83 A. Met Bijksvoorschot gebouwde of aangekochte woningen. Afvoerkanaal I x iv -Oost Buiten-Haag Deimanstraat Heemskerckstraat (L.) Kolenwagenslag II. x Hl Kortenbos Laakweg-Oost -West Spoorwijk I x HA Trekweg 1 X II III Dr.-de-Visserplein Vredebest Westduinweg II Proefwoningen Westeinde Zomerhof f 5,30 11,59 12,09 x 13,32 B B B 1.001,13 14.190,91 4.552,82 10,62 I 1.530,85 862,59 j 1.557,74 1.851,92 I 3.752,45 341,70 I 4.187,43 14.687,— f 55.482,93 x 65.939,70 f 1.884,12 x 52.68 f 2.882,40 811,40 f 53.015,53 2.275,20 8.609,25 3.149,40 4.504,41 1.609,55 579,62 2.850,03 J 1.163,70 5.440,— 558,41 6.050,— 23.938,— Duinwater i per woning i per jaar. 183,80 31,40 I 18,90 86,80 54,30 201,10 102,20 40,20 I 168,— 75,10 19,60 32,30 5.758,97 j 603,03 i 348,40 783,94 1.598,04 4.505,42 2.670,08 729,22 3^61,03 1.744,88 512,58 633,19 I’ - I 5.461,67 I 742,03 1.362.37 618^90 5.048.99 »,56| 13,59 53,79 731,26 95,50 917,39 389,60 3.005,81 1,54| 7- j B 842,77 C. Exploitatierekening over 1946. Woningen c.a., gebouwd of aangekocht voor de volkshuisvesting (Vervolg). 2.157,35 7.855,83 I 8.172,31 i x 10.169,53 x 18.963,95 I x 32.039,80 5.723,98 j 1.526,11 I 5.059,46 924,69 I 261,78 2.838,53 f 142.063,13 j f 2.316,80 3.144,87 B 16.604,01 14.172,83 7.320,— x 13.260,— 48.341,25 x 10.304,13 2.889,40 2.529,40 x 1.836,— 270,06 f 1.691,95 14.418,48 322.42 35.463,92 x 10,16 38,75 423,— I f 5.461,67 17.918,96 X 18,68 f 2.931.170,08

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 215