1 v 16 I 29 k VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. D. Verlies- Credit. Debet. 1. I. 2.882,40 837.984,24 f II. II 112.350,55 n III. 16.189,47 III. 58.956,98 I 635,17 i 112.350,55 910.883,46 635,17 n f 1.026.116,41 f 1.026.116,41 Gezien E. Exploitatierekening Glasverzekering Credit. Debet. f I. f 22.266,92 II. 203,74 n f 22.470,66 22.470,66 f Gezien: n n De administrateur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, Th. M. GUNDLACH. I. II. III. Premiën Vergoeding gebroken ruiten Nadelig saldo De administrateur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, Th. M. GUNDLACH. Het Bestuur van de Stichting „Centraal Woningbeheer”, L. J. M. FEBER. voorzitter. A. C. STAS, secretaresse. Het Bestuur van de Stichting „Centraal Woningbeheer”, L. J. M. FEBER, voorzitter. A. C. STAS, secretaresse. 21.081,95 753,54 635,17 Nadelige saldi van de Exploitatie Woningen c.a. voor de volkshuis vesting. ningen niet-volkshuisvesting” f 58.956,98 b. de Gemeente voor het nadelig saldo der Exploitatie van de Woningen c.a. voor de volks huisvesting en het nadelig sal do van de Exploitatie der Dienstgebouwen bij het corn pier „Zomerhof” c. het Glasverzekeringsfonds we gens nadelig exploitatiesaldo en Winstrekening over 1946. Herstelling ruiten en aandeel algemene onkosten Verzekeringspremie N.V. „Ne derlandse Glasverzekerings- j Mij” te Rotterdam voor de woningcomplexen v. d. voor- malige Woningbouwvereni- gingen „Mischkenoth Israël” I en „Die Haghe” over 1946 if Nadelig saldo van de Exploitatie van de Dienstgebouwen bij het complex „Zomerhof”jn Kosten Woningen niet-volkshuis- l vesting Nadelig saldo der Exploitatie Glasverzekering Uitkeringen aan: de Gemeente wegens „Inkom- sten Woningen niet-volkshuis- vesting”j„ Voordelig saldi van de Exploitatie Woningen c.a. voor de volks huisvesting Inkomsten Woningen niet-volks- huisvesting Uitkeringen van: a. de Gemeente voor „Kosten Wo- 851.291,31

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 216