16 21 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Verschillen. Benaming. Meer geboekt. f f f f f n 31,06 31,06 f 833,— f f f t f 409,64 409,64 409,64 n n n V. 4,92 0,85 n n n 827,03 n 205,65 n 91,21 XVIII. f f f 14.210,67 f 2.253,16 f 274,36 f 16.189,47 Nadelig saldo Th. M. GUNDLACH. A. C. STAS, secretaresse. n n Tl r> n n f 14.210,67 n n n n n n r> n n n n f n n n n f n Artikel. Totaal der Lasten Totaal der Baten Aanvankelijk voor 1946 geraamd bedrag. n n n Totaal na tussentijdse wijzigingen ge raamd bedrag. n n n n n n b b r> De administrateur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, b n n b b n n Geboekt in 1946. 2.333,38 672,11 1.083,69 889,35 341,21 b n n b b 508,25 19,43 n n T) b n n Minder geboekt. 256,70 287,11 699,66 974,02 699,66 II. III. IV. n n n b f b B b b n n b 418- 225,— 200,— 6.000,— 535,— 7.378,— n b b 418,— 225,— 200,— 6.000,— 535,— 7.378,— 1.095,— 250,— n b b b b B f BATEN. Bruto-huur winkels Diversen Opbrengst warm water Inkomsten badinrichting Inhouding pensioenpremie 1.500,— 672,11 1.083,69 92,90 26,60 3.445,65 417,15 6.008,25 169,43 1.075,20 3.446,54 196,79 63,95 2.227,03 174,80 553,46 3,21 36,05 1.095,— 250,— 87,98 26,60 3.445,65 418,— 5.500,— 150,— 1.250,— 4.000,— 200,— 100,- 1.400,— 0,85 155,— 417,15 70,— 231,06 5.743,30 247,89 6.709,40 VI. VIL VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. 1. II. III. IV. V. LASTEN. Onderhoudskosten Afschrijving op eigendommen Annuïteitsrente Storting in het Huurverlagings- fonds Grond- en straatbelasting, sluisgel- den enz Brandassurantie Bente waarde grond Huurderving onverhuurd Huurderving oninbaar Kosten verwarming Kosten electrische verlichting Kosten waterverbruik Kosten schoonhouden Kosten telefoon Onderhoudskosten inventaris enz. Salarissen en arbeidslonen Aandeel sociale lasten komende ten bate van art. XV van de Lasten van de begroting der Stichting „Centraal Woningbeheer” Diversen f 21.588,67 7.378,- f 22.898,87 6.709,40 Gezien Het Bestuur van de Stichting „Centraal Woningbeheer”, L. J. M. FEBER, voorzitter. f 21.588,67 7.378,— 1.500,— 672,11 j 1.083,69 I F. Exploitatierekening van 2.284,22 31,06 87,98 26,60 3.445,65 418,— 5.500, 150,— 1.250,— 4.000,— 200,— 100,— 1.400,— de dienstgebouwen bij het complex Zomerhof over 1946.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 217