7 I 18 It i 2 I VERSLAG VAN DE N.V. Balans per 31 December 1946. Actief, Passief. f f n ■28 590,6-2 3.211,68 Exploitatierekening 1946. f f rt 12.657,07 f f 12.657,07 Winstrekening 1946. f 798,91 f 24.366,56 f f 24.366,56 n n n T> n n Oorlogsschade Belastingen Saldo van Exploitatierekening Onkosten Onderhoud Grondlasten Salarissen en lonen 6.726,87 8.977,40 8.662,29 Kapitaal Huren en pachten Onkosten Onderhoud Grondlasten Salarissen en lonen Oorlogsschade Belastingen Huren en pachten Diversen Kaartverkoop Saldo naar verlies en winst 763,73 140,— 165.57 4.18 279.— 8.012,70 15.554,95 704,42 1.237,55 2.077,15 8.637,95 3.666,28 178,50 150,— 8.662,29 492.321,39 I 57.280.— 14.000,— 4.467,25 137,80 10.700,— 609.000,— 2,50 417,51 198; 7074)4 1.698,45 13,32 9.024,40 Interest Rente Inschrijving Grootboek voor de Wederopbouw Saldo verlies Gronden „Ockenburgh” c.a. 129.01.14 ha Inschrijving Grootboek voor de Weder opbouw Inschrijving Grootboek 1946 Waarborgsom Zekerheidsstelling belasting Effecten Dienst der Stadsontwikkeling en Volks huisvesting in rek.-courant N.V. Maatschappij „Laan v, Meerder- voort” in rek.-courant Rente Inschrijving Grootboek voor de Wederopbouw Interest Huren en pachten Grondlasten Belastingen „OCKENBURGH”. Verlies en f 612.061,22 f 612.061,22

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 223