s 19 a 15 I Omschrijving. 749.807,51 f 1.071.096,85 406.673,39 239.683,60 1.681.290,71 4.064.067,61 f 23.040,40 36.581,55 16.083,07 6.820,33 82.525,35 f 44.216,11 15.339,82 14.328,88 10.679,63 84.564,44 f 28.175,90 34.822,53 1.489,32 5.547,57 70.035,32 Tl Transporteren f 8.449.744,78 Opruimen van op bevel van de Duitse strijdmacht gesloopte en door oorlogsgeweld en plundering vernielde bebouwing in de tankgracht- zöne in het Westen Opruimen van op bevel van de Duitse strijdmacht gesloopte en door oorlogsgeweld en plundering vernielde bebouwing in het v.m. ves tinggebied Opruimen van de door oorlogsgeweld en plundering vernielde be bouwing in de verschillende stadsgedeelten Opruimen van verdedigingswerken, bunkers, asperges, versperringen, tankmuren, dichten van de tankgracht enz Opruimen van door de Duitse strijdmacht en door oor logsgeweld en plundering aangerichte vernielingen in plantsoenen en parken Opbrengst verkochte materialen Het verwijderen, afvoeren Gemeentelijk Gasbedrijf: a. In de door het bombardement van 3 Maart 1945 verwoeste stads gedeelten Bezuidenhoutkwartier, Korte Voorhout en omgeving b. In de op bevel van de Duitse strijdmacht en door oorlogsgeweld en plundering vernielde stadsgedeelten in de tankgrachtzóne in het Westen c. In de op bevel van de Duitse strijdmacht en door oorlogsgeweld en plundering vernielde stadsgedeelten in het vm. vestinggebied d. In de overige door oorlogsgeweld, door de Duitse strijdmacht en door plundering vernielde stadsgedeelten Totaal onderverdeling. 4.253.684,12 189.616,51 Totaal per groep. Totaal rubriek Kosten van opruimingswerken. Opruimen van de door het bombardement op 3 Maart 1945 verwoeste gebouwen in het Bezuidenhoutkwartier, Korte Voorhout en omgevingf 1.446.132,16 Opbrengst verkochte materialen696.324,65 VERSLAG GEMEENTELIJKE DIENST VOOR DE WEDEROPBOUW. BIJLAGE III. Overzicht van de door de Gemeentebedrijven en -diensten voor de uitvoering van opruimings- en herstelwerken ge maakte kosten, welke in afwachting van de financiële regeling met het Rijk ten laste van de dienst 1946 op Hoofdstuk XV van de Kapitaaldienst „Kosten van de Wederopbouw” zijn gebracht. In enkele gevallen zijn bedoelde kosten echter op andere volgnummers verantwoord, terwijl van sommige objecten de aan het Rijk gedeclareerde kosten betrekking hadden op opruimingswerken, die reeds in de jaren 1940 t./m. 1945 waren uitgevoerd en vanzelfsprekend in voorgaande jaren ten laste van de Gemeenterekening zijn gebracht. Het verwijderen en afvoeren van kabels, het opruimen van aan sluitingen en het treffen van verdere voorzieningen in verband met opruimingswerken door het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf a. In de door het bombardement van 3 Maart 1945 verwoeste stads gedeelten Bezuidenhoutkwartier, Korte Voorhout en omgeving b. In de op bevel van de Duitse strijdmacht en door oorlogsgeweld en plundering vernielde stadsgedeelten in de tankgrachtzóne in het Westen c. In de op bevel van de Duitse strijdmacht en door oorlogsgeweld en plundering vernielde stadsgedeelten in het vm. vestinggebied d. In de overige door oorlogsgeweld, door de Duitse strijdmacht en door plundering vernielde stadsgedeelten Het verwijderen en afvoeren van distributie- en dienstleidingen door de Gemeentelijke Duinwaterleiding: a. In de door het bombardement van 3 Maart 1945 verwoeste stads gedeelten Bezuidenhoutkwartier, Korte Voorhout en omgeving b. In de op bevel van de Duitse strijdmacht en door oorlogsgeweld vernielde stadsgedeelten in de tankgrachtzóne in het Westen c. In het op bevel van de Duitse strijdmacht en door oorlogsgeweld en plundering vernielde stadsgedeelten in het vm. vestinggebied c. In de op bevel van de Duitse strijdmacht en door oorlogsgeweld door plundering vernielde stadsgedeelten en afsluiten van leidingen door het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 240