19 1 a 17 VERSLAG' GEMEENTELIJKE DIENST VOOR DE WEDEROPBOUW. Omschrijving. 27.738,70 Transport f f 4.023.700,14 426.381,45 f 76.636,20 r 529.756,44 n 16.165,39 f f 13.016,46 11.836,57 f 2.482,29 n n 467.321,83 n 167.790,02 n 53.370,55 n 1.478,21 n w Diverse kosten 820.367,61 Transporteren f 5.373.824,19 Gemeentelijk Electrieteits-Bedrijf. Bezuidenhoutkwartier Tankgrachtzóne Vestinggebied Overige stadsgedeelten Muntinstallaties Woningwetwoningen Gemeentelijke Duinwaterleiding. Bezuidenhoutkwartier Tankgrachtzóne Vestinggebied Overige stadsgedeelten Openbare Veiligheid. Politie Volksgezondheid. Gemeenteziekenhuizen Bad- en Zweminrichtingen Beinigingsdienst V olkshu isvesting. Gemeentelijk Grondbedrijf Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Openbare werken. Gemeentewerken Algemene Begraafplaats Openbaar onderwijs. Voorbereidend lager onderwijs Lager onderwijs Middelbaar onderwijs Hoger onderwijs Nijverheidsonderwijs School- en kindertuinen Kunsten en Wetenschappen. Gemeentemuseum Openbare Leeszaal Koninklijke Schouwburg Monumenten Handel en Nijverheid. Haven- en Marktwezen Ontspanning-, sport- en speelterreinen. Stichting „Haagse Sport- en Speelterreinen" Volkstuinen Ondersteuning van behoeftigen en werklozen. Dienst voor Sociale Belangen Gemeentelijke Nutsbedrijven. Electrieiteits-Bedrijf Duinwaterleiding 1.885,38 596,91 Totaal per groep. 69.715,88 15.774,85 Totaal rubriek. 662,58 7.859,28 4.494,60 f 36.878,83 „172.678,08 „239.395,26 12.38L61 5.988,05 Herbouw en herstel van openbare gebouwen, van gebouwen, opstallen en andere onroerende goederen van bedrijven en diensten. 6.615,15 5.342,03 34.164,08 29.515,03 f 81.697,21 18.454,90 „312.017,83 13.947,54 263,97 f 11.730,97 105,60 f 157.813,12 7.189,75 2.450,95 336.20 Totaal j onderverdeling. f 53.141,56 228,99 f 10,98 69.704,90 1.415,56

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 242