I ii 19 a 18 L. s a I' h I i'lte VERSLAG GEMEENTELIJKE DIENST VOOR DE WEDEROi-AOÜW. Omschrijving. Transport f 5.373.824,19 f 185.149,44 f 579.306,92 n oorlogsschade onroerende goederen van van 65.080,68 n f I f f n 93.557,67 n 7.781,26 n f f 9.012,50 9.012,50 11,03 Y f 20.000,— 20.000,— 93.074,76 f 6.406.798,45 Opruimingswerkzaamheden f 8.451.168,15 Herstelwerkzaamheden 6.406.798,45 Totaal f 14.857.966,60 y n n n y Y Kosten in verband met re-evaenatie, t.w. schoonmaken van gebouwen, overbrengen van inventaris, inrichten van de gebouwen, alsmede het herstellen van inventaris enz. Openbaar onderwijs. Lager onderwijs Middelbaar onderwijs Nijverheidsonderwijs Herbouw of herstel van oorlogsschade aan Gemeentewoningen (Woningwet). Rjjksvoorschotwoningen Rjjkssteunwoningen Gemeentesteuneomplexen Herbouw en herstel bijzondere scholen. Gebouwen lager onderwijs Vervanging en herstel van oorlogsschade aan roerende goederen bijzondere scholen. Gebouwen Lager onderwijs y y Y 43.- 577,73 y Y n Totaal per groep. 89.630,94 3.071,— Totaal rubriek. 44.099,30 13.224,91 92.581,53 35.243,70 68.533,21 4.541,55 874,72 8.460,44 79.371,47 924.31 620,73 235,— Kosten in verband met het schoonmaken van gebouwen, overbrengen van inventaris en wederom inrichten van gebouwen na gevorderd door of in gebruik te zijn geweest bij de Duitse weermacht. Openbaar onderwijs. Lager onderwijs Vervanging en herstel van oorlogsschade aan roerende goederen van de Gemeente. Openbaar onderwijs. Voorbereidend lager' onderwijs Lager onderwijs Middelbaar onderwijs Nijverheidsonderwijs Kunsten en Wetenschappen. Gemeentemuseum Gemeentelijke Nutsbedrijven. Electriciteits-Bedrjjf Duinwaterleiding Roerende goederen, behorende tot openbare werken, (rioolgemalen, sluizen enz.) Algemene kosten Kosten Gemeentelijke Dienst voor Stadsontwikkeling en Volkshuis vesting (Wederopbouw) Diverse kosten 3.665,62 4.053,82 j 1.293,06 Herbouw en herstel van oorlogsschade aan privaatrechtelijke Ge- meente-eigendommen. Gemeentewerken Gemeentelijk Grondbedrijf Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Stichting „Centraal Woningbeheer” 231.679,56 182.861,62 164.765,74 Totaal onderverdeling.;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 243