I I I 21 f f f I -- VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK VESTIGINGSBÜREAU. Bijlage I Proefbalans op 1 Januari 1947. Saldibalans op 1 Januari 1947. Debet. Credit. Debet. Credit. I 1. Middelen 102.428,36 H J? n j» 17. Noodtehuizen 1945 77 1945 77 77 1944 1943 77 7? 77 77 77 77 303.320,33 28. Verzonden declaraties 1943 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7? 35. Evacuatiekosten 1946 1.220,73 77 7? 7? 319.835,98 77 77 77 77 ƒ103.132.453,64 103.132.453,64 43.489.636,80 f 43.489.636,80 4 10. Huurvergoeding Eigen woning 1945 11. Huurvergoeding Inwoning 1945 12. Huurvergoeding Bedrijven 1945 13. Uitgaven Maatseh. Hulpbet. 1945. 14. Personeelsuitgaven 1945 15. Zakelijke uitgaven 1945 16. Noodevacuatie 1945 138.111,86 14.897.674,89 13.415.881,86 11.609.380,32 11.557.175,71 11.000.000 58.641,43 263.254,92 481,17 14.987,40 8.834,42 1.040,76 157,79 10.632.595,65 19.124.346,58 12.988.382,41 100.000,— 14.798,13 5.136,99 6.483,68 21.851,18 248,50 2.378,40 1.449.486,97 3.263,42 10.643.907,06 19.125.108,78 12.988.382,41 661.610,25 338.924,86 2.815.886,20 80.372,24 522.195,50 6.483,68 21.851,18 248,50 2.378,40 1.449.486,97 3.263,42 11.311,41 762,20 27.760,23 124.179,12 1.123.730,95 16.176.026,97 8.556.881,63 5.954,17 12.350,78 129.406,53 25.992,67 313,73 160.094,83 326.536,69 11.966,27 220,73 320.491,95 1.068,69 64.582,54 3.610.346,19 49.741,28 684.788,21 80,— 502.664.32 36. Personeelsuitgaven 1946 37. Zakelijke uitgaven 1946 38. Transitorekening 1946 39. Transitorekening Rijk 1946 40. Verzonden declaraties 1946 2. Voorschot te goeder rekening 3. Voorschotten 4. Inhoudingen 5. Uitgaande rekeningen 6. Oninbare posten 7. Incidentele uitkeringen 1945 8. Inkwartiering vergoedingen 1945 9. Herstelfonds 1945 20.430.458,89 8.253.561,30 5.954,17 12.350,78 129.406,53 25.992,67 313,73 160.094,83 325.315,96 13.007,03 378,52 655,97 59.710,12 327.837,46 11.659.604,07 10.900.000,— 3.595.548,06 45.085,46 699.775,61 8.914,42 502.664,32 661.610,25 338.924,86 2.815.886,20 80.372.24 522.195,50 -f Voor de proef- en saldibalans per 1 November 1945 wordt verwezen naar het Verslag van het Gemeentelijk Vestigingsbureau van ’s-Gravenhage over het jaar 1945. fi 29. Niet gedeclareerde posten 1945 30. Niet gedeclareerde posten 1944 31. Debiteuren 32. Saldo 1944 33. „Sammelverwaitung” 34. Evacuatiekosten 1945 18. Huurvergoeding 1944 19. Huurvergoeding 1943 20. Transitorekening 21. Transitorekening 22. Transitorekening 23. Transitorekening Rijk 1945 24. Transitorekening Rijk 1944 25. Transitorekening Rijk 1943 26. Verzonden declaraties 1945 27. Verzonden declaraties 1944 138.111,86 14.869.914,66 13.291.702,44 I 10.485.649,37 4.254.431,92

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 249