21 f f f f f f VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK VESTIGINGSBÜREAU. Bijlag» II. Verhouding met het Rjjk per 1 Januari 1917. 1943. 1944. 1945. 1946. Totaal. f 303.320,33 f 4.254.431,92 f 10.485.649,37 cr. f 303.320,33 14.699.993,70 cr. f 19.124.346,58 12.988.382,41 f 10.632.595,65 I >7 f 321.874,17 12.988.382,41 f 19.124.346,58 Oninbare posten cr. Extra-comptabel cr. 169.287,24 f 3.029.607,44 f 589.141,26 I f 2.095.501,38 I f Nog te vorderen van het Rijk 175.677,56 1) Credit. Bijlage III. 1946. Totaal. 1946. 1944. 1943. 1942. 7.363,93! 706.177,89 Rekening-courant April 1946 3.586.947,78 4.605.984,54 f —193,78 Rekening-courant Mei 1946 35.533,81 457.406,67 Rekening-courant Juni 1946 77.882,41!,, 499.755,27 Rekening-courant Juli 1946 590.264,13 1.376.064,41 „—221.651,20 1.007.451,48 f 75.244,02 1.660.513,36 1.975.502,54 Rekening-courant Aug. 1946 39.024,22 278.769,38 Afd. S.Z. 3,50 2.553.520,92 Rekening-courant Sept. 1946 107.601,35 „—101.499,24 18.701,48 4.460,99 2.524.252,84 f—478.997,89 3.665.290,66 f 8.390.147,99 93.945,50 f 11.674.656,97 5 Totaal betaald ten laste van het Rijk Transitorekening Rijk Transitorekening Rekening December 1946 Nog te declareren Verzonden declaraties Evacuatiekosten 1946 Personeelsuitgaven 1946 Zakelijke uitgaven 1946 12.988.382,41 13.291.702,74 i f 303.320,33 478.997,89 Overzicht van de door het C.B.V.O. goedgekeurde, maar door het D.B.V.O. nog niet afgedane rekeningen. f 19.124.346,58 14.869.914,66 f 10.632.595,65 8.834,42 f 10.623.761,23 138.111.96 f 14.699.993,70 11.670.386,26 f 43.067.198,81 8.834,42 f 321.874,17 58.641,53 f 43.058.364,39 28.358.370,69 cr. f 1.220,73 1.040,76 157,79 ƒ4.254.431,92 „3.665.290,66 \f 713.541,82 f—248.041,41 1.267.271,95 ƒ4.254.431,92 f 10.485.649,37 263.232,74 4.267,21 3,50 cr. 22,18 263.254,92 319.835,98 I ƒ43.065.180,62 2.038,19 2.038,19 10.485.649,37 263.232,74 8.390.147,99 93.945,50 cr.'y 1.220,73 1.040,76 157,79 cr. 22,18 14.700.015,88

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 250