il 22 H 4 Onderstaaude tabel geeft een overzicht van de sterkte van het personeel op het hoofdkantoor Gelijktijdig met de maatregelen t.a.v. de rechtspositie, de salariëring en de formatie van het personeel werden verbeteringen in de werk methode ingevoerd op vrijwel alle afdelingen van de Dienst, waardoor in April 1946 geleide lijk een rustiger, maar bovenal een meer betrouwbare wijze van werken is verkregen. Bovendien werd bereikt, dat omstreeks genoemd tijdstip de achterstand in de afdoening van rekeningen en betalingszaken practisch was ingelopen, waarvoor echter door het Gemeente bestuur belangrijke credieten beschikbaar ge steld moesten worden. Overdracht van de u erkzaanihedenvan de Dienst. Exploitatie van de noodtehuizen door de Gem. Dienst voor Sociale Belangen. Reeds eerder was de mogelijkheid van over dracht van de exploitatie aan de Dienst voor Sociale Belangen ter sprake gekomen, ten eerste omdat het naast elkaar werken van ver schillende diensten op één bepaald gebied niet doelmatig is, maar vooral omdat de Dienst voor Sociale Belangen uiteraard over een voor dit doel volledig berekende organisatie be schikte. Met zijn uitgebreide staf en behoorlijk geschoold personeel wTas deze dienst beter voor en in de noodtehuizen voor de jaren 1945 en 1946. VERSLAG TIJD. GEM. DIENST V. H. ONDERBRENGEN VAN OORLOGSSLACHTOFFERS IN NOODTEHUIZEN. ALGEMEEN BEHEER. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 Totaal 8 8 29 14 46 35 NOODTEHUIZEN. 1 4 57 Totaal 62 5 128 91 Totaal-generaal 71 13 8 3 174 126 91 I 2 1 1 1 1 2 1 3 4 1 a. Ambtenaren. Adj - administrateur Boekhouder C Bureauchef B. Ambt v. soc. arbeid B Adjunct -commies Boekhouder A Adm. ambtenaar C. Adm. ambtenaar B. Informateur Zuster v. maatsch. werk Adm. ambtenaar A. Kassier A Schrijver 1ste klasse Schrijver 2de klasse Steno-typiste a. Ambtenaren. Beheerder Assistent-beheerder Verpleegster 1ste kl Verpleegster 2de kl Huishoudster b. Werklieden. Magazijnbediende Geldophaler Huisknecht b. Werklieden. Huisknecht Portier Stoker Loopknecht Helpster. Werkster In dienst gedurende 1916. 45 4 1 1 43 1 1 3 1 14 8 2 14 16 1 1 1 1 1 1 2 3 2 In dienst op 1 Januari 1946 1 3 1 13 4 1 9 13 1 1 1 3 2 1 3 1 11 3 6 11 1 1 1 1 1 5 2 1 1 Dienstverband be6mdigd. Belaft met liquida) iewetk- zaam heden. 1 2 1 1 1 31 4 1 1 28 1 In dienstop 11 Mei 1946. 20 3 1 1 18 5 11 1 1 In dienst op 81 December 1946. 20 3 1 1 14 1 1 3 1 O ver geplaatst naar Dienst voor Sociale Belangen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 254