rï 22 tijk r 12 f. f- h. f. f- VERSLAG TIJD. GEM. DIENST V. H. ONDERBRENGEN VAN OORLOGSSLACHTOFFERS IN NOODTEHUIZEN. Dienstjaar 1946. TOTAAL. Dienstjaar 1945. Dienstjaar 1947. f f 101.683,95 f 50.692,06 46.142,05 f 4.849,84 B. 429,66 f f 5.306 20 f 117.045,90 f 61.440,95 f 157.648,53 f f 62.628,25 95.020,28 f B. 15 f 508.797,25 f 198.485,62 f f 310.311,63 KOSTEN EXPLOITATIE NOODZIEKENHUIS. f 29.103,68 f A. Personeelsuitgaven f 10.655.52 18.448,16 B. JJ f 57.902,13 f 20.065,49 f f f f 827,47 f A. 9.292,02 8.464,55 B. f f 62.028,33 61.200,86 f 827,47 f Totaal-generaal t 269.677,33 f f 745.773,61 5.306,20 t f 470.790,08 j J» 5» >1 2.181,40 3.897,12 23.722,14 22.397,22 538,43 5.376,64 983.35 3.839,46 14.812,41 3.097,87 297,20 391,52 2.181,40 3.897,12 23.722,14 22.397,22 538,43 9.686.34 11.134,16 1.031.97 15 ,5 55 5» 55 >5 55 5-5 55 55 55 55 KOSTEN VAN REPATRIËRING. Personeelsuitgaven 906,53 5.731,27 437,39 721,43 2.952,27 KOSTEN EXPLOITATIE NOODTEHUIZEN. A. Personeelsuitgaven KOSTEN ALGEMEEN BEHEER. A. Personeelsuitga ven 3.051,48 5.826,27 1.195.38 811,47 4.477,35 4.256,42 506.63 1.259,96 11.330.18 1.544,67 169,95 320.67 1.120,22 476,72 2.579,50 3.482,23 1.553,20 127,25 70,85 3,- 23,70 27.216,39 2.372,76 14.511,37 74.502,14 14.843,68 2.221,40 189,63 a. i>. d. h. a. b. c. a. b. c. d. e. a. b. c. d. e. Zakelijke uitgaven Huur, onderhoud enz. van gebouwen Kosten van inrichting Verlichting, verwarming enz Kosten voedselverstrekking Zakelijke uitgaven. Huur, onderhoud enz. van gebouwen Kosten van inrichting, Verlichting, verwarming enz Vervoerskosten enz Diversen Overige kosten ten behoeve van inwonenden Vervoerskosten enz h.Diversen Zakelijke uitgaven. Huur, onderhoud enz. van gebouwen Kosten van inrichting Kosten van voedselverstrekking Vervoerskosten enz- Diversen Recapitulatie van de lasten over het tijdvak 1945 t./m. de liquidatie in 1946, waarin tevens zijn opgenomen de door de Ge meente in latere dienstjaren geboekte uitgaven voor zover die eveneens ten laste van de Gemeentelijke Dienst voor de Noodtehuizen komen. 66.622,51 18.255,17 24.482,33 186.059,03 31.466,18 11.907.74 11.134,16 1.221,60 i 1.715,29 95,— 757,99 87,04 1.501,38 j 50.298,75 Zakelijke uitgaven. Huur, onderhoud enz van gebouwen Kosten van inrichting Verlichting, verwarming enz Kosten voedselverstrekking Overige kosten ten behoeve van inwonenden Vervoerskosten enz g. UitgavenColonnesMaatschappelijkeGezinszorg h. Diversen f 37.836.64 - i 39.406,12 15.882,41 9.970,96 111.556.89 16.622,50

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 262