23 Politie. Gebouw Pretoriusstraat 123. Gebouw Beeklaan 267a. Verzorgingshuis Laan van Meerdervoort 112. De gevel van het perceel aan het Korte Voor hout 3 en die van het perceel aan de Schouw- burgstraat 6 werd geverfd. In het gebouw aan het Rijswijkseplein 38 werden enige voorzieningen getroffen, ten einde zwamvorming onder de houten vloeren te voor komen. Gebouw Aucubastraat 3. In het gebouw werden de kamers 8 t./m. 12 ten behoeve van de inspectie van het Centraal Distributiekantoor ontruimd en gereinigd; in de gang werd een afscheiding aangebracht. Het gebouw’ werd in de loop van het jaar door de Distributiedienst ontruimd en wederom voor onderw’ijsdoeleinden in gebruik genomen. Een ontw’erp is gemaakt voor de bouw van een kantoorgebouw op een terrein aan de De-Con- stant-Eebecquestraat en een werkplaats aan de Bautersemstraat. Gebouw Pletterij straat 66. In dit gebouw, waarin het Gemeentelijk Kin dertehuis is gevestigd, werden talrijke voorzie ningen getroffen. Het gebouw werd door het Diaconessenzieken huis ontruimd en wederom als verzorgingshuis in gebruik genomen, in verband waarmede enige voorzieningen werden getroffen. Verzorgingshuis Morsestraat 9. Het gebouw werd wederom ingericht voor de huisvesting van ouden van dagen. Gebouwen Prinsegracht 25129 en Varkenmarkt 2. In enige kantoorlokalen werd het houtwerk opnieuw geverfd. In het gebouw’ w’erden enige wanden ge plaatst, terwijl een spreekkamer, een vertrek voor de kassier en een cantine werden ingericht. Een hulpbureau van Politie werd ingericht in het bijkantoor van de Post- en Telegraafdienst aan de Palacestraat. Voorts werden enige voorzieningen getroffen in het politieposthuis in het Zuiderpark, werd het posthuis aan de Kijkduinsestraat in orde gemaakt en werden enkele voorzieningen ge troffen in het fotografisch atelier in het gebouw’ aan de Laan Copes van Cattenburch 19. Van het gebouw aan de Duinstraat werd de oorlogsschade hersteld. Naar dit gebouw werden tafels en stoelen overgebracht van de gebouwen aan de Coper- nicusstraat en aan de Groot-Hertoginnelaan, terwijl 15 stoelen bij geleverd werden. Gebouw Beijersstraat 112. In dit gebouw’ w’erden verscheidene voorzie ningen getroffen, ten einde een efficient gebruik van het gebouw te verzekeren. Ten behoeve van de Dienst werd een partij boomstammen bewerkt tot vogelbroedkastjes. In verscheidene dienstgebouwen werd wit- en sauswerk uitgevoerd. Ten behoeve van de dienstwoning aan de Slachthuisstraat 7 werd verf- en metselwerk uit gevoerd; de dienstwoningen aan de Slachthuis laan 2, 4, 6 en 8 werden van buiten geverfd. Ten behoeve van de Seininrichting aan de Vissershavenweg werden 4 ballen en 4 kegels geleverd. De vishallen op het terrein van de algemene markt aan de Herman-Costerstraat werden ge verfd. Aan het havenkantoor aan de Laakhaven werd de oorlogsschade hersteld. De zweminrichting en de daarbij behorende lunchroom en opstallen in het Zuiderpark wer den van binnen en van buiten geverfd. De badinrichting aan de Julianastraat werd rondom van buiten geverfd. Van de dienstwoning, behorende bij het bad huis aan de Duinstraat, werd de oorlogsschade hersteld. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Sociale Belangen. 4 Koninklijke Schouwburg. Gemeentearchief. Electriciteits- Bed rijf. Plantsoenen. Openbaar Slachthuis. Haven- en Marktwezen. Stichting „Centraal Badbeheer”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 266