23 6. Duinen en zeestrand. een 9 De directeur, J. G. W. BOLOMEY. In de Oostduinen werd een voorlopige afras tering aan de duinvoet geplaatst van de strand- muur af tot 300 m ten N.O. van de strandmuur en in de Westduinen van het Afvoerkanaal af tot strandhoofd 25. De betontrappen in de West duinen werden hersteld alsmede de beide afrit ten nabij Kijkduin; de helmbeplanting tussen de afrasteringen werd aangebracht. Een afrastering werd geplaatst op het terrein van de „Ruigenhoek” (voor rekening van het Huis der Koningin). Het gehele zeestrand tussen de grens der ge meente Monster en die der gemeente Wassenaar bleef vrijwel stationnair. 5. Kademuren en beschoeiingen. Het gewone onderhoud van de kademuren en beschoeiingen geschiedde in eigen beheer. De voetbrug bij de Dierentuin over de Be- noordenhoutse sloot werd vervangen door een tjjdelijke verkeersbrug. In de Haringkade nabij de Cremerweg werd een voetbrugje gemaakt. De volgende kademuren, getroffen door oor logsgeweld, zijn hersteld: 1. de kademuur Z.O. Buitensingel werd over een lengte van 16,50 m vernieuwd; 2. de kademuur Pletterijkade werd over lengte van 32,60 m vernieuwd. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Oost- en Westduinen. Zeestrand. Onderhoud. Hulpbruggen. Herstelling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 271