23 14 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. f 957.137,10 Vermindering van dit kapitaal wegens afschrijving 1916 Kapitaal volgens de Balans per 31 December 1946 f 950.534,57 BESCHIKBAAR GESTELD AANLEG EN UITBREIDING. f f f 645,03 3.369,94 en 2.000,— 2.000,— 70,— 33.000,— 6.208,34 23.000,— 10.000,— f 85.000,— f 10.293,31 f 60.000,— f 25.000,— Kapitaal volgens de Balans per 31 December 1945 Vermindering van dit kapitaal door afboeking wegens liquidatie van de sintelmaalinrichting bjj de begroting voor 1946. 10.000,— 5.000,— 20.000,— Totaal beschikbaar. Vermeerdering van dit kapitaal wegens uitbreiding in 1946 bj) Raadsbesluit van 12 Mei 1947, bj)L 182. 25.000,— 5.000,— 20.000,— Gebouwen, opstallen, loodsen e.d Inrichting werkplaatsen Meubelen, schrijf- en andere kantoormachines Electrische schellen, huistelefonen en centrale- verwarmingsinstallaties Vervoermiddelen, gereedschappen, hulpmateriaal, instrumenten enz. e der Rekening-voorschriften i de Dienst der 1946. Verwerkt in 1946. Kapitaalstaat bedoeld in Artikel 38, eerste lid sub 1924, behorende tot de rekening van Gemeentewerken over 10293,31 f 965.253,36 14.718,79 f 15.000,— 2.177,05 f 954.960,05

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 276