y 24 3 VERSLAG VAN DE N.V. HAAGSE BOUWMAATSCHAPPIJ. Balans per 31 December 1946. f 1.000.000,— f 900.000,— f f 462.990,41 f 462.990,41 Verlies- f n f 145.119,87 f 145.119,87 JV.F. Haagsche Bouwmaatschappij (Habo), ■r. n n n n n n n Bruto winst op werken Overschot op interest, effecten enz. J. K. TROMP, directeur. Beschikbare middelen Effecten Vorderingen Onderhanden werken Hulpmaterieel, magazijngoederen en meubilair Opstal pand Lulofsdwarsstraat Algemene onkosten Werf kosten Afschrijving materieel Voorzieningsfonds Bedrijfsbelastingen Saldo winst Algemene reserve Reserve voor koersverschillen op effecten Voorzieningsfonds Crediteuren enz Bedrijfsbelastingen 1945 Bedrijfsbelastingen 1946 Winst Kapitaal Aandeelhouders nog te storten 59.740,25 39.000,— 235.995,60 95.253,35 33.000,21 1 - 68.032.52 7.771,20 5.000,— 20.000,— 16.500,— 27.816,15 100.000,— 94.037,18 2.759,55 10.350,— 208.542,33 2.988,20 16.500,— 27.816,15 en Winstrekening 1946. f 143 331,31 1.788,56

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 279