VERSLAG OVER HET JAAR 1946 Algemeene Vergadering van Aandeelhouders HAAGSCHE TRAMWEG-MAATSCHAPPIJ VAN DE Raad van Beheer AAN DE N.V. GEMENGD BEDRIJF Gevestigd te ’s-GRAVENHAGE. van 19 Augustus 1947,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 280