11 2 1 190 aanlig w. electrische locomotieven pekelwagens oude mw. voor spec, doeleinden railreinigingswagens railslijpwagens lorries motorwagens gesloten aanhgw. open aanhangw. 182 153 37 2 11 2 2 2 2 Tengevolge van het tekort aan motorwagens, waardoor met 2 aan hangwagens moest worden gereden, zijn veel motorankers verbrand, zodat een aantal motorwagens buiten dienst moesten worden gesteld. Aangezien voor het opnieuw wikkelen der ankers in eigen werkplaats veel tijd nodig zou zijn, werden, ter bespoediging van deze herstellingen, een 5-tal fabrie ken ingeschakeld. Bovendien werd de Rotterdamsche Electrische Tram bereid gevonden ons 10 motoren in bruikleen af te staan. Hierdoor werd het mogelijk, met de 14 van de R.E.T. overgenomen motorwagens, het aantal dienstvaardige motorwagens geleidelijk te vergroten, zodat op 31 December dan ook 98 motorwagens voor de dienst beschikbaar waren, met inbegrip van 18 stuks, welke voor kleine reparaties in de werk plaatsen aanwezig waren. Van railreinigingswagen No. 2 werd de vuilnis-tank vernieuwd. Hoewel het verkrijgen van de benodigde materialen steeds met grote Het op 31 December door Werkspoor of in eigen werkplaats gerepa reerde materieel bedroeg 8 motorwagens en 15 aanhangwagens. Van de Rotterdamse Electrische Tram werden 14 motorwagens over genomen, welke, na enige wijzigingen aan de electrische uitrustingen en na overgeschilderd te zijn, in bedrijf konden worden gesteld. De motorwagens nos. 161-165 en 168 werden omgebouwd tob aanhang wagens en genummerd 359-361 en 362. 5 motorwagens van deze serie, n.l. de nos. 150-160-162-163 en 164, zijn afgekeurd en zullen worden gesloopt. Van de 55 open aanhangwagens van het stadsnet zijn 18 stuks af ge keurd, n.l. de nos. 400 t/m- 415-437 en 444; deze wagens waren alle afge schreven tot op f 1,en zullen worden gesloopt. Bovendien werd 1 pekel- wagen No. 9 af gekeurd, gesloopt en af geschreven. In het begin van 1947 werden nog uit Duitsland teruggevoerd 25 motorwagens en 10 aanhangwagens van de stadslijnen, waaronder aan hangwagen no. 157, welke zodanig beschadigd was, dat hij niet meer gerepareerd kan worden. Hiermede was al het in 1944/45 gevorderde mate rieel weder in ons bezit gekomen, met uitzondering van 1 motorwagen no. 818 en 1 aanhangwagen no. 552, welke in dermate beschadigde toestand werden aangetroffen, dat op terugvoering geen prijs werd gesteld. Op 31 December 1946 bestond het wagenpark uit: 146 126 37 2 9 2 2 2 1 11 motorwagens 16 aanhangwagens 4 pekelwagens alle van de stadslijnen. r i Buitenlijnen. 36 27 Totaal. A. Voor de dienst geschikt materieel: Stadslijnen. B. Aanwezig in eigen werkplaats of bfj de wagenfabrieken om gerepareerd te worden:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 288