i 12 Aan de N.V. Werkspoor is opdracht gegeven voor de levering van 16 vierassige motorwagens, waarvan het in de bedoeling ligt voor één wagen de heide draaistellen en de volledige electrische uitrusting uit te voeren volgens het Amerikaanse P.C.C.systeem. De electrische uitrustingen en verdere onderdelen zijn aan verschil lende buitenlandse fabrieken opgedragen. Op 1 Januari bedroeg het aantal autobussen: 40 Kromhout-dieselbussen 1 Minerva-bus 41 bussen in totaal, welke in zeer slechte toestand verkeerden, zodat om vangrijke herstellingen nodig waren. In de loop van het jaar werden nog terugontvangen: 5 Kromhoutbussen uit Duitsland 2 Kromhoutbussen welke elders in het land voor mijnwerkersvervoer in gebruik waren geweest. moeilijkheden gepaard ging, kan toch gezegd worden, dat de herstellingen van het materieel naar behoren werden uitgevoerd. In het schilderwerk blijft echter een grote achterstand, aangezien de schildersmaterialen in zeer beperkte hoeveelheid worden verstrekt en er buitendien te weinig materieel aanwezig is om voor schilderwerk aan de dienst onttrokken te worden. In- en uitwendig geschilderd werden: 7 stadsmotorwagens 1 motorwagen van de buitenlijnen Uitwendig geschilderd zijn: 24 stadsmotorwagens 14 stadsmotorwagens R.E.T. 3 motorwagens van de buitenlijnen 24 stadsaanhangwagens 1 aanhangwagen van de buitenlijnen 1 railreinigingswagen Gedeeltelijk en bijgeschilderd werden: 57 stadsmotorwagens 11 motorwagens van de buitenlijnen 51 stadsaanhangswagens 4 aanhangwagens van de buitenlijnen. Bij Crompton Parkinson Ltd. in Engeland zijn 60 motoren met tand wielen en wagenassen besteld, ter vervanging van de motoren der motor wagens type 250, welke versleten zijn en een te klein vermogen hebben. Aan de Westinghouse Brake Signal Co. in Engeland is de levering opgedragen van 34 motorluchtcompressoren met bijbehorende onderdelen, ter vervanging van de luchtdruk-reminstallaties der buitenlijnwagens, welke vernieuwd moeten worden. Bovendien is aan deze firma de levering opgedragen van de remuitrusting voor 10 aanhangwagens. De bij Brown Boveri in Zwitserland in bestelling zijnde 2 motorcom- pressoren zijn nog niet geleverd. r NIEUW MATERIEEL. b. AUTOBUSMATERIEEL. Wagenpark.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 289