I 13 56 Bussen totaal. De materiaalvoorziening, zowel wat onderdelen als gereedschappen betreft, gaf nog zeer veel moeilijkheden, die ook thans nog niet zijn opge heven. Vaak moesten niet verkrijgbare onderdelen vervangen worden door zulke, welke vervaardigd moesten worden uit wel beschikbaar materiaal. 5 nog in herstelling zijnde Kromhout-bussen zullen begin 1947 in bedrijf kunnen worden gesteld. Teneinde het autobus-wagenpark weder op het vooroorlogse peil te brengen, werden 50 Kromhout-dieselbussen in bestelling gegeven, waar voor de chassis zullen worden vervaardigd door de N.V. Kromhout motoren- fabrieken; van de carrosseriën zullen 25 stuks' worden gemaakt door de N.V. Beijnes en 25 stuks door de N.V. Werkspoor. 5 Aan de personen-, vracht-, montage- en verdere werkauto’s werden de noodzakelijke herstellingen verricht. Het aantal personenauto’s werd met 1 uitgebreid door de aanschaffing van een gebruikte in goede staat verkerende „Horch”. Eén der 2 reeds in het vorige boekjaar aangeschafte chassis, bestemd voor bovenleiding-montagewagens, werd van een carrosserie met toren inrichting voorzien. Tevens werd een 3-tons Ford vrachtwagen aangekocht, welke gedeel telijk bestemd is voor zandvervoer t.b-v. de afdeling Beweging en gedeelte lijk voor de afdeling Weg Gebouwen. 213.674 km of gemiddeld 1,49 km per 1 1.274.750 3,87 De Minerva-bus bevond zich in zodanige staat, dat deze onbruikbaar was en derhalve, na sloop van de bruikbare materialen, werd verkocht. Van de 47 voor herstelling in aanmerking komende Kromhoutbussen kwamen er 42 in 1946 gereed. De aflevering van de in December 1945 bestelde 10 Chausson-auto- bussen heeft plaats gehad in de periode Januari t./m. Mei. In Juli werden nog 4 Chausson-autobussen besteld, welke in Augustus afgeleverd werden. Van de Chausson-bussen werd het aantal zitplaatsen tot 33 en van de Kromhout-bussen tot 24 verminderd, waardoor het aantal staanplaatsen tot resp. 30 en 27 kon worden verhoogd. Tevens werd, zowel in de Chausson- bussen als in de Kromhout-bussen, in de achterzijde van de rechter zijwand een toegangsdeur gemaakt en een zitplaats voor de conducteur aan gebracht. Op 31 December waren geheel gereed en in bedrijf: 14 Benzinehussen (Chausson) 42 Dieselbussen (Kromhout) Benzine: 143.026 1 over Disoline: 329.317,, Benzinehussen gemiddeld 1,016 1 olie per 100 km Dieselbussen 0,527 100 f 91 Onderhoud en herstellingen bussen. c. PERSONENAUTO’S EN WERKAUTO’S. Brandstofverbruik. Motorolieverbruik.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 290