De navolgende wachthuizen en abri’s, waaraan tijdens de bezetting schade was toegebracht door het publiek, zijn hersteld: personeelwachthuizen Turfmarkt, Zijdeweg en L. v. N. O. Indië; publiekwachthuis Wagenaarweg; Bovendien werd een Ford vrachtwagen aangeschaft, welke zal worden omgebouwd tot tractor voor railvervoer. Op 31 December waren aanwezig en in bedrijf: 3 personenauto’s, 1 geldtransportwagen, 1 noodploegauto, 5 vrachtauto’s, 5 bovenleidingmontage-auto's, 1 montagewagen op rails, 3 auto’s voor lasapparaten, 2 driewielers. III. Uitbreidingen en wijzigingen in de gebouwen en wachthuizen. Hoofdkantoor. In de voormalige schuilkelder werd een afscheiding ge maakt ten behoeve van het archief van de afdeling Kassier. Remise Lijsterbesstraat. Op het voorterrein werd in het schaftlokaal een cantine ingericht voor het personeel; in de kabelloods werd een ruimte gemaakt voor de afgifte van abonnementen. In een lokaal, grenzende aan de tekenkamer werd een afscheiding aangebracht. De kantoren van de technische dienst en de kap in de centrale werkplaats zijn geschilderd en de muren gewit. De riolering van de dienstwoningen in de Vlierboomstraat werd vernieuwd. Remise Scheveningen. De herstelwerkzaamheden in verband met de bom inslag zijn gedeeltelijk uitgevoerd. De werkplaats en het afrekenlokaal werden vergroot; een nieuwe zoutopslagplaats, een bergplaats boven de werkplaats en een nieuw schaftlokaal zijn gereed. De toegang tot de pekelremise werd verbreed. Een gedeelte der beschadigde rolluiken werd door remisedeuren vervangen. Op het remiseterrein is een plant soen aangelegd. .Autobusgarage. Nadat de garage door de R.E.ME. was vrijgegeven, is deze weder in bedrijfsvaardige toestand gebracht en inwendig geverfd met uitzondering van de kap en de werkplaatsen. In het magazijn werd een tochtportaal gebouwd. De schuilkelder is gesloopt. Remise Wassenaar. Een kantoortje werd ingericht voor de hoofdnloegbaas van de weg. Het terrein bij de personeelwoningen werd geëgaliseerd en een zandbak werd gemaakt voor de kinderen van het personeel. Remise ’s-Gravenmade. De remise en de personeelwoningen werden op de gasleiding van de gemeente Rijswijk aangesloten. In het kantoor van de remisechef werd een nieuwe betonvloer en een tochtportaal aange bracht; tevens werd een betonvloer gelegd in het afreken- en schaft lokaal. De waterzuiveringsinstallatie werd vervangen door septic- tanks. De dakbedekking boven het kantoor van de remisechef, het afreken-, schaft- en waslokaal en de werkplaats werd vernieuwd. Het buitenwerk van de dienstwoningen werd overgeverfd. 34 Wachthuizen en abri’s. Diverse gebouwen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 291