15 de - IV. Wijzigingen in de loop der lijnen. abri’s bij viaduct Leidsestraatweg, Zuidwerflaan, Seheveningseweg- Kanaalweg, Nieuwe Parklaan-Stevinstraat, Nieuwe Parklaan-Nieuwe Duinweg, Nieuwe Duinweg bij Badkapel. Onderstaande wachthuizen en abri’s werden verplaatst, ter vervan ging van door de bezetters gesloopte gebouwtjes: wachthuis StatenlaanFrederik Hendriklaan naar Koninginnegracht bij Atjehstraat; abri Laan van MeerdervoortLaan van Eik en Duinen naar Waals- dorperlaan (lijn I2); tweezijdige overkapping, oorspronkelijk afkomstig van de Sportlaan, naar de Benoordenhoutse'wegLaan van Nieuw Oost Indië (lijn I2). Bovendien werd de abri Leidsestraatweg (lijn 7) verplaatst naar Koningskade (halte buslijn T). De in verband met verdedigingswerken naar de overzijde van de tram baan verplaatste abri Posthof is weder op de oorspronkelijke plaats terug gebracht. De bouw van een betonnen instapplaats met stenen abri op de Conrad- kade bij de Weimarstraat, ter vervanging van de tijdens de bezetting door het publiek gesloopte houten instapplaats, kwam gereed. Het personeelwachthuis Soestdijkseplein is gesloopt. Meerdere toewijzing van eleetrische stroom, alsmede herstellingen aan rollend materieel en tramlijnen, maakten het mogelijk de diensten, zowel wat de lengte der lijnen als wat de rijtijden betreft, wederom uit te breiden, zoals hieronder nader omschreven: Lyn 3. 31 October doorgetrokken van Goudenregenplein naar Markense- plein. Lijn 7. 18 November in exploitatie genomen tussen Goudenregenplein en Laan van Nieuw Oost Indië (station Z. H. E. S. M.). Lijn 10. 18 Februari eindpunt Valkenbosplein verlegd naar Frankenslag. Lijn l2. 9 Januari traject RijnsburgerwegHaarlemmerstraat weder in exploitatie genomen. Diversen. 26 Januari waren de herstelwerkzaamheden aan de remise Sche- veningen dusdanig gevorderd, dat de wagens van de lijnen 8 en 9 weder in deze remise konden worden ondergebracht, hetgeen, gelijk tijdig met de verplaatsing van lijn 10 naar Frankenslag op 18 Februari, eveneens met de wagens van deze lijn geschiedde. Ingaande 24 Mei werd op lijn I2 tussen Koningsbrug en Jozef Israëls- laan, alsmede tussen Boshek en viaduct enkelspoor gereden in verband met werkzaamheden aan een nabij de sporen gelegen persleiding. Van 3 t./m. 17 September werd op lijn 8, in verband met werkzaam heden aan de sporen bij Promenade, over enige afstand enkelspoor gereden. Ingaande 2 December werd de route van de lijnen 1 en 7, komende uit de stad, tijdelijk omgelegd over de Laan van Meerdervoort, wegens herstelwerkzaamheden aan de brug Groot Hertoginnelaan. Tijdens het bezoek van Winston Churchill op 9 en 10 Mei en in verband met de opening der Staten-Generaal op 23 Juli werden verschillende lijnen tijdelijk omgelegd. a. TRAMLIJNEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 292