VI. Personeel en arbeidsvoorwaarden. V. Wijzigingen in de tarieven en vervoersvoorwaarden. In de bestaande tarieven werd geen wijziging gebracht. Met ingang van 8 Maart werd het vrij vervoer voor de Kon. Marechaussée opgeheven. In verband met de gewijzigde omstandigheden werd de loongrens, ge steld voor het verkrijgen van werkmanskaarten op de intercommunale lijnen, van Augustus af gebracht van f 35,op f 40,per week. Ingaande 16 Januari werd de rijtijd op alle lijnen verlengd van 23.15 uur tot 23.30 uur, terwijl van 25 Maart af de aanvangstijd een half uur vroeger werd gesteld n.l. 6.30 uur. Met ingang van 14 April werd op de intercommunale lijnen en van 26 Mei af op de stadslijnen de dienst op Zondagen hervat. Het jaar 1946, dat uit den aard der zaak nog geheel in het teken van de wederopbouw van het bedrijf heeft gestaan, heeft aan het personeel in al zijn geledingen, maar bovendien aan de leiding gevende figuren van de vakorganisaties, hoge eisen gesteld. Hier past een woord van waardering aan allen, die in goede samenwerking medegearbeid hebben aan de vervul- Met ingang van 1 Februari werd de autobusexploitatie op werkdagen hervat. Aanvankelijk kon met de beschikbare autobussen slechts een be perkte dienstregeling worden uitgevoerd, als gevolg van schaarste aan brandstoffen en beperkende bepalingen van de Rijksverkeersinspectie. In de loop van het jaar stelde een grotere brandstoffentoewijzing ons evenwel in staat de frequentie op te voeren en van 26 Mei af werd het rijden op Zondagen toegestaan. Naar mate de herstelling der bussen vorderde en het autobuspark door aankoop van nieuwe bussen werd uitgebreid, werden de volgende autobus lijnen in exploitatie genomen: Lijn T, ingaande 1 Februari, van H.S.M.-station, via het centrum, Konings- kade, Wassenaarseweg, van Alkemadelaan, naar Waaldorperweg; Lijn K, ingaande 11 Maart, van H.S.M.-station, via Oranjeplein, Grote Markt, Piet Heinplein, Riouwstraat, Witte Brug, Pompstationsweg, Stevinstraat naar Harstenhoekplein Lijn G, ingaande 6 Mei, van Turfmarkt via Spui, Parkstraat, Laan van Meerdervoort, Groot Hertoginnelaan, Stadhoudersplein, Sportlaan, naar Eiberplein; Lijn D, ingaande 23 September, van Grote Markt, via Prinsegracht, Loos- duinseweg, Haagweg, tot Thorbeckelaan Lijn P, ingaande 1 October, via dezelfde route als lijn D, echter doorge trokken vanaf Thorbeckelaan tot het Lisztplein in de stadswijk Loos- duinen. Bovendien werden gedurende de zomermaanden, ten behoeve van de bezoekers der concerten en voorstellingen in het Kurhaus, enkele ritten uitgevoerd op de volgende trajecten: Lijn S. Stuyvesantplein van Alkemadelaan Gevers Deijnootplein; Lijn L. Appelstraat Sportlaan van Boetzelaerlaan Duinstraat Jurr. Kokstraat Gevers Deijnootplein. 16 i t BötUden. b. AUTOBUSLIJNEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 293