21 f 20.539.825,43 f 19.489,50 f 329.047,— f 388.800,66 60.000,— f Winst bij uitloting f Waardevermindering fondsen f 329.047,— 150.905,— 9e. f 150.905,— Transporteren f 20.690.730,43 l 144.905,— 3.000,— 3.000,— De winst bij uitloting, na aftrek van de waardever mindering der fondsen, ad f 246,34 is geboekt ten gunste van de rekening Reserve koersverschillen. 323.254,41 65.546,25 21.000,— 4.962,50 Effecten f 146.000,3 /i Nederland 1941 f 3.000,3'/2 Amsterdam 1937 II 3.000,— 3 >/2 H. T. M. 1937 329.075,66 28,66 35.000,— 20.842,50 19.000,— 5.955,— 21.945,— 146.890,— 6.000,— 4.000,— 1.000,— 3.000,— 2.000,— 328.800,66 275,— 13.000,— 4-962,50 Transport de Centrale Werkgevers Risico-bank: f 22.000,— 3—3'/2 Nederland 1938 „148.000,— 3’/2 6.000,— 3>/2 4.000,— 3'/2 1.000,— 3'/2 3.000,— 3’/2 2.000,— 3'/2 Boekwaarde gedeponeerde fondsen per 31 December 1945 f Bij: f 66.000,— 3'/2 Nederland 1941 Nederland 1941 ’s-Gravenh. 1937II Rotterdam 1937 IV Amsterdam 1937 IV Amsterdam 1937 VI Amsterdam 19371 de Gemeente Delft: f 19-000,— 3’/2 H. T. M. 1937 6.000,3J4 Nederland 1941 de Gedeputeerde Staten v. Zuid-Holland: f 35.000,— 3>/2 H.T.M. 1937 21.000,— 3>/2 Nederland 1941 de Gemeente Wassenaar: f 21.000,— 3>/2 H. T. M. 1937 5.000,3’4 Nederland 1941 de Gemeente Rijswijk: f 13.000,— 3'/2 H. T. M. 1937 5.000,— 3>/2 Nederland 1941 Af: f20.000,— 3>/2 H-T.M. 1937 „20.000,— „40.000,—3>/2 Ned. 1941 „40.000,— .7 w

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 298