22 Transport f 20.690.730,43 f 301.047 153.546,25 f 147.501,25 3-000,— f Winst bij uitloting f Waardevermindering fondsen f 150.905, 2.600.000,— 10e. 500.000,— 3 Grootboek 1946 lie. 2.300.000,— 12e. 800.000,— 4 f 2.300.000,— 3.889.477,58 13e. 79.008,16 14e. 30.127,02 15e. 176.348,56 Diverse debiteuren 16e. 90.000,— Emissiekosten der obligatielening 1937 17e. f 30.355.691,75 Totaal der activa Bij: f 3.000,— 3'/2 H.T.M. 1937 Boekwaarde effecten per 31 December 1945 Schatkistpromessen 26 coupures a f 100.000, Bankier Beschikbaar saldo. Kassa Vooruitbetaalde kosten Dit bedrag betreft vooruitbetaalde kosten voor vol gende jaren, zooals wegenbelasting, etc. De winst bij uitloting, na aftrek van de waardever mindering der fondsen, ad f 403,75 is geboekt ten gunste van de rekening Reserve koersverschillen. 150.501.25 495,— 150-996,25 91,25 Af: f 14.000,—3—3 >/2 Ned. 1938 f 14.000,— 2.000,— 3’/2 H.T.M. 1937 2-000,— „138.000,— 3’/2 Ned. 1941 „137.546,25 Kas geldleningen Kasgeldlening gem. Rotterdam f 1.500.000, Kasgeldlening gemeente ’s-Herto- genbosch J, 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 299