1946 VERSLAG VAN DE TOESTAND DER GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE 'S-GRAVENHAGE 1950 GEDRUKT BIJ N.V. DRUKKERIJ TRIO «S-GRAVENHAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 2