23 f 300.000,— le. 200.000,— 100.000 f 300.000,— 642.168,54 2e. f 185.670,09 rente 456.498,45 642.168,54 f 3.008.000,— 3e. f 3.008.000,— 8.119.292,83 4e. f 8.119.292,83 5e. 1.538.354,76 f 1.538.354,76 184.107,40 6e. 184.107,40 f 337.498,13 7e. f f 337.498,13 361.049,41 8e. f 361.049,41 Transporteren f 14.490.471,07 Passiva. Kapitaal Gemeente ’s-Gravenhage 4 aandelen a f 50.000, N.V. Haagsche Buurtspoorwegen 2 aandelen a f 50.000, 3'/2 Obligatielening 1937 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost 3'/2 Schuldbekentenis N.V. Haagsche Buurtspoor wegen Saldo vorig jaar Hierop is afgelost V/z Lening Pensioenfonds 1929 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost V/ï Lening Pensioenfonds 1930 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost 4'/2 Lening Pensioenfonds 1933 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost f 3.196.000,— 188.000 f 1.587.864,89 49.510,13 345.736.96 8.238,83 369.863,18 8.813,77 188.761,56 4.654,16 3!6 Schuldbekentenis gemeente ’s-Gravenhage Saldo vorig jaarf 8-389.624,45 Hierop is afgelost 270.331,62 Reservefonds Saldo vorig jaar Belastingvrije toevoeging en a 3'/2 1’ >5 99 S, 99 99 99 99 99 f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 300