24 Transport 9e. f 1.894.682,69 530.099,78 f 2.424.782,47 335.592,14 10e. lie. 5.620.195,82 f 5.150.267,40 18,— 5,- 1.773,— f 5.148.494,40 f 5.620.195,82 306.517,08 12e. f 306.517,08 572.591,76 13e. Transporteren f 23.750.150,34 Vernieuwingsfonds Saldo vorig jaar Hieraan is toegevoegd: Storting minus uitgaven Fonds voor werktuigen en gereedschappen Hiervoor geldt dezelfde toelichting als bij punt 9. 306.518,08 1- 6.000,— 300.518,08 Fonds voor autobusmaterieel Saldo vorig jaar Opbrengst verkochte oude autobussen Storting f 14.490.471,07 2.424.782,47 f Voor afschrijving 1 autobus No. 81 Hieraan toegevoegd: Storting voor herstel oude afschrijving gerepareerd trammaterieelf 126.053,— Storting minus uitgaven 345.648,42 - 471.701,42 Dit fonds is gevormd op de wijze als aangegeven in art. 8 der overeenkomst van 28 Dec. 1926 tussen de gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. Haagsche Buurt spoorwegen. Vernieuwingsfonds intercommunale lijnen In dit fonds is gestort het volgens de concessievoor waarden vereiste bedrag. Fonds voor rollend materieel stads- en intercommunale lijnen Saldo vorig jaar Voor afschrijving 18 open aanhangwagens Nos. 400 t./m. 415, 437 en 444 f Voor afschrijving 5 motor wagens Nos. 150, 160, 162 t./m. 164 Voor afschrijving 1 pekel- wagen No. 91.750,— 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 301