25 14e. 133.547,50 15e. 133.547,50 f 28.690,31 16e. 28.040,22 f 650,09 28.690,31 f 16.345,— 17e. 20.128,37 18e. f 11.128.37 9.000,— 20.128,37 f 2.534.591,05 19e. 1.554.713,80 20e. 501.940,— f Gereserveerd in 1946 f 1.554-713,80 1.416.124,99 Verlies- en winstrekening 21e. Totaal der passiva f 30.355.691,75 120,— 6.080,— 694.713,80 860.000,— Nog te betalen coupons Voor nog niet ter verzilvering aangeboden coupons. Uitgelote obligatiën en rente Voor nog niet opgekomen: 11 st. met rente Nos- 114-504-2014-2025 2082-2167-2190-2814-3165-3800-3814 9 st. Nos. 122-585-596-1483-2141-2159-2171 2180-3169 1944 1945 1945 1946 f 23.750.150,34 901.400,39 f 357.500,— 138-240,— f 770,— 119,91 Transport Reserve wegens gevorderde bedrijfsmiddelen Deze reserve moet t.z.t. worden aangewend tot af schrijving op de ter vervanging aangeschafte be drijfsmiddelen. Reserve verplichtingen ongevallenwet 1921 Saldo vorig jaarf 109.294,50 Toename verplichtingen24.253, Diverse crediteuren In deze post zijn begrepen verplichtingen tegenover het Pensioenfonds- Reserve voor belastingen en diverse belangen Saldo vorig jaarf 1.196.653,80 V ennootsch.belast. Ondern.bel asting V ermogensbelastng Ondern.belasting Reserve voor contante waarden van blijvende onge vallen. Reserve koersverschillen Saldo vorig jaar Winst bij uitloting Waardevermindering fondsen JJ ,5 5, 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 302