De verlies- en winstrekening omvat de navolgende rekeningen: Debet. Ie. f G.000,— f f 35.983,31 4e. 127.053,19 8e. 1.416.124,99 f 8.201.401,30 Credit 7.970.291,88 f 135.044,99 3e. 3.675,79 4e. 5e. f 8.201.401,30 Voordelig saldo der Exploitatierekening Interest in rekening-courant, op beleggingen, enz., na aftrek van provisiën, interest op borgstellingen, enz. Opbrengst vrijgekomen materialen, afkomstig van per 31.12.1943 af geschreven sporen en bovenleiding evacuatiegebied Terugboeking van in 1943 af geschreven en in 1946 weder in exploitatie genomen lijngedeelten Nieboer- wegMarkenseplein en St ad houder slaan Verschil tussen bijzondere baten en lasten 428.963,59 300.518,08 150.000,— 87.019,74 5.368,90 9e. 10e. 11e. 12e. 13e. 14e. 15e. 16e. 17e. 18e. 25.497,— 10.486,31 5e. 6e. 7e. Ie. 2e. 946.269,39 670.000,— 2e. 3e. 389.666,92 114.053,96 436.548,51 169.216,95 19.919,32 11.263,76 24.253,— 456.498,45 406.753,24 1.500,— 164,83 2.176.919,20 860.000,— a. b. d. Vernieuwingsfonds, storting Vernieuwingsfonds interc. lijnen: Storting Rente a l'/j Dienst der lening, omvattende: Rente schuldbekentenissen Rente 3*/2 obligatiën Amortisatie Afschrijving emissiekosten 3J4 obligatielening 1937 Fonds voor rollend trammaterieel stads- en inter communale lijnen, storting en rente Fonds voor autobusmaterieel, storting Fonds voor werktuigen en gereedschappen, storting Afschrijving wachthuizen, herstelkosten oorlogs- en bezettingsschade op diverse plaatsen Afschrijving herstelkosten oorlogs- en bezettings schade rollend trammaterieel Afschrijving buiten dienst gestelde installaties Afschrijvingen op inventarissen Beserve verplichtingen ongevallenwet 1921 Reservefonds, voor belastingvrije toevoeging en rente Diverse belastingen Reserve Woningvereniging voor trampersoneel Kosten luchtbescherming Storting Pensioenfonds Reservering voor belastingen Bedrag beschikbaar voor terugbetaling aan aandeel houders 26 j, 99 99 99 99 99 99 99 c.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 303