27 de gemeente ’s-Gravenhage de N.V. Haagsehe Buurtspoorwegen f 1.189.582,34 226.542,65 De verlies- en winstrekening sluit met een voor terugbetaling aan aandeelhouders beschikbaar bedrag van f 1.416.124,99. Wij geven U in overweging de balans en verlies- en winstrekening goed te keuren en stellen U voor, in overeenstemming met art. 7 par. 2 lid 2 der overeenkomst, terug te betalen aan: De Raad van Beheer: B. VAN DEN TEMPEL, Voorzitter, H. W. J. M. DE JONG, Onder-V oorzitter. W. H. DEN BEER POORTUGAEL. B. BÖLGER. G. JOUSTRA. J. KLOPPER. A. J. M. KUYPERS. J. F. R. VAN DE WALL. A. W. E. WEYERMAN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 304