31 Personeel sterkte. 3) Aanwezig op 31 December 1945. 1946. 1944. 9 8 10 9 8 103 119 111 Totaal ambtenaren 120 111 129 873 3 127 46 173 172 151 158 143 149 23 143 1 149 108 24 292 i 12 10 12 10 22 22 23 Totaal beambten. 1912 1953 Totaal-generaal 2032 2082 243 292 49 11.3 >1) 30 9 7 12) Hoofdambtenaren in vaste dienst in tijdelijke dienst Ambtenaren in vaste dienst in tijdelijke dienst in losse dienst Afd. Materieel en Werkplaatsen in vaste dienst in tijdelijke dienst in losse dienst Afdeling Weg en Gebouwen: in vaste dienst in tijdelijke dienst in losse dienst Afdeling Autobusdienst in vaste dienst in tijdelijke dienst in losse dienst Afdeling Directie en Magazijn in vaste dienst in tijdelijke dienst in losse dienst 124 1 33 9 10) 117 2 30 11 1 11 9 1 i 1) 135 1 15 87 1 20 Sl 116 2 25 66 10 43 67 5 39 144 3 25 67 3 33 460 52 Beambten Afdeling Beweging: in vaste dienst in tijdolijke dienst in losse dienst 579 - 4> - 1452 974 3 275 5) 6,i 8) -1252 1592 I 1703 854 3 459 9) 10) I2> - 1316 Hieronder zijn begrepen hulpcond acteurs hoofdconductrice en hul pconductrices. chauffeurs tydelijk te werk gesteld i afd. BewegingI chauffeurs tijdèlijk te werk gesteld afd. Beweging

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 308