il 32 Exploltatie-rekening. 1| ONTVANGSTEN. Personenvervoer. f 14.038.166,90 78.560,68 Diversen Totaal ontvangsten I l|f 14.116.727,58 UITGAVEN. 13.225,92 f 2. Exploitatie. Actieve dienst: Directie en bureaux If 305.556,04 il Beweging Tractie Rollend materieel 455.704,93 Totaal 3. Vaste lasten: en 506.007,43 6.146.435,70 Totaal uitgaven f 7.970.291,88 Voordelig saldo 704.973,55 75.553,25 II Pensioen- en onder steuningsfondsen, verzekeringen, huren, rijks- polderlasten, enz. 3.052.839,78i 5.627.202,35 Electrische gelei dingen 1.032.574,80'| Wegen en gebouwen II, 1. Alg. administratie kosten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 309