Bedryfsstatistiek stads-tramlijnen. 34 1946. 1945. 95,85 83,08 78,04 15.325’ I 109,65 7.313’ 114,40 22.0537 10.2863 96’ 953 69,” 5,” 0,’7 6.915.331- 684’. 345,78 476,65 138 149 36,03 42,32 12, ” 13. ” 8.20 15,” 146 150 79 123 66 111 121.” 115,84 91 120 74 109 76 115 71 107 Verschil in f 4.306.531,65 f 372.034,46 „4.862.630,05 347.775,96 1.931.682s 720' 19,74 4,35 4,23 I,87 70 108 61 96 10, ” 7,17 11, ” 9,81 1.734.589’ 2.821.2082 2.237.561s 3.308.061’ lo.Tol+ÏÏÖ9 67.716 45.579.185 51.420+67 96.999.652 627.883 927 98 51.606.800 57.024.699 108.631.499 696.315 1.028 109 473.574 55,439 73,521 114 456 Ö5.8892 83.0717 1.009.2994 1.532.6537 2.680.914 34.575 1.424.740 28-085.638 29.510 378 382.008 1.105 59 1.424.740 32.029.515 33.454.255 435.651 1.260 68 163’ 161’ Maximum aantal motorwagens Gemiddeld Stroomverbruik. Aantal kWh voor tractie Specifiek stroomverbruik in Wh per afgelegde km i 258,- - 4,83 524.216 59,410 81.895 125,691 Zj V J IVl _£j IV Tj 1 ij v Maximum aantal motorwagens Gemiddeld 59.83 18,41 60,29 64,” 16," 66,10 Wagenpark. I Motorwagens aanwezig op 31 December Aanhangwagens „31 WINTERSEIZOEN. in dienst per dag aanhangwagens motorwagens aanhangwagens ZOMERSEIZOEN. s in dienst per dag aanhangwagens motorwagens aanhangwagens Per motorw. afgelegde km periode Juli t/m Dec. I Gemiddeld volgens wagenpark op 31 December I Per aanhangw. afgelegde km periode Juli t/m Dec. Gemiddeld volgens wagenpark op 31 December j Per motorwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende motorwagen I Per aanhangwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende aanhangwagen 69,01 Aantal inwoners van ’s-Gravenhage per 31 Dec. Baanlengte in km per 31 December Exploitatielengte in km per 31 December Constructielengte in km per 31 December. (Definitie baanlengte etc. zie blz. 37). i Vervoer. I Aantal afgel. mw km periode Jan. t/m Juni ahw mw Juli t/m Dec. ahw I Totaal aantal afgelegde wkm I Afgelegde w. km p. exploit, km periode Juli t/m Dec. Aantal reizigers (excl. abonné’s), per. Jan. t/m Juni Juli t/m Dec. totaal Aant. reiz. (excl. ab.) per expl. km per. Juli t/m Dec. 100 w. km reizen inwoner 1 Aantal reizigers.(incl. abonné’s), per. Jan. t/m Juni Juli t/m Dec. totaal Aant. reiz. (incl. ab.) per expl. km per. Juli t/m Dec. 100 w. km reizen inwoner Opbrengst personenvervoer. i Betalende reizigers periode Jan. t/m Juni. Abonn., extra diensten, mil. verv. per. Jan. t m Juni Betalende reizigers periode Juli t/m Dec Abonn., extra diensten, mil. verv. per. Juli t/m Dec. totaal I Opbrengst per dagkm expl.lengte per. Juli t/m Dec. baanlengte 82,51 38,” 135.069,63 42,52 „2.664.328,62| 250.561,06j f 9.888.972,12 f 3.050.001,835 252,53 334,92

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 311