36 Bedryfsstatistiek tramweg Den Haag—Delft. 1946. 1945. 02 4- 79,' 4- 35,19 4 34,72 f 4, Gemiddeld >4 44 14 44 Gemiddeld 44 81,81 8.382’ 15.190 77,91 16.608’ 29.548’ 4- 53,41 150’ 98’ 1647 1082 4- 52,22 31 31 15 25 11 20 21 21 21 21 14 25 10 18 4- 81,21 4- 77,91 Verschil in o/o. 15 25 11 20 4- 31,94 4- 29,47 15 26 12 22 281.1793 537.512’ 318.990’ 620.5204 1.758.203' 83.379 6.124.947 6.703.543 12.828.490 594.919 714 7.748.233 8.212.483 15.960.716 728.832 874 3,83 8,22 9," 1,” i 69 a’22 20.374’ 37.201’ 176.034 348.779’ 582.389’ 46.576 605.565 j 4 958.616 5.564.181 440.062 945 605.565 6.095.872 6.701.437 540.990 1.162 4- 4- 4- 3.' 35.376 22.837 61.610 11,225 ll,268 22 281 34.824 22.458 59.680 ll,225 11,268 22 281 f 703.036,56 101.752,28 770.883,77 96.702,67 fl .672.375,28 418,45 420,06 74.237,36 1.162,67 588.299,01 74.693,08 f 738.392,12 374,77 376,20 4- 35,19 24,44 in dienst per dag j Abon., extra dienst., milit. vervoer per. Juli t/m Dec totaal I Opbrengst per dag-km exploit.lengte Juli t/m Dec dag-km baanlengte Wagenpark. Motorwagens aanwezig op 31 December Aanhangwagens „31 WINTERSEIZOEN. Maximum aantal motorwagens aanhangwagens motorwagens aanhangwagens ZOMERSEIZOEN. Maximum aantal motorwagens aanhangwagens motorwagens aanhangwagens Per motorw. afgelegde km period* Juli t/m Dec. Gemiddeld volgens wagenpark op 31 December. Per aanhangw. afgelegde km periode Juli t/m Dec. Gemiddeld volgens wagenpark op 31 December. Per motorwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende motorwagen Per aanhangwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende aanhangwagen in dienst per dag 4- 11,98 4- 11,” 4- 34,72 24,78 4- 7.' 4- io,- 4- 11," Aantal inwoners van Voorburg op 31 December Rijswijk „31 Delft „31 Baanlengte in km per 31 December Exploitatielengte in km per 31 December I Constructielengte in km per 31 December. (Definitie baanlengte ete. zie blz. 37). Vervoer. Aantal afgelegde mw km periode Jan. t/m Juni ahw mw Juli t/m Dec. ahw j Totaal aantal afgelegde wkm I Afgelegde wkm p. exploit, km periode Juli t/m Dec. Aantal reizigers (excl. abonntj’s), per. Jan. t/m Juni Ju» t/m Dec. totaal Aant. reiz. (excl. ab.) per expl. km per. Juli t/m Dec. 100 wkm i Aantal reizigers (inch abonné’s), per. Jan. t/m Juni Juli t/m Dec. totaal i Aant. reiz. (incl. ab.) per expl. km per. Juli t/m Dec. 100 wkm Opbrengst personenvervoer. I Betalende reizigers periode Jan. t/m Juni i Abon., extra dienst., milit. vervoer per. Jan. t/m Juni I Betalende reizigers periode Juli t/m Dec I A Ivovfro dianaf milif varv-nnr vxar .Tn 1 i 1 lm

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 313