37 Bedrijfsstatlstiek tramweg Den HaagWassenaarLeiden. 20,350 j 37,854 totaalI 9.428.025 1946. 1945. 70,86 100 wkm 80,50 f f in 102,68 21.362,9 10.5402 83,88 16.3364 30.040,- 179’ 128* 40,44 1782 137’ J» 1, >1 11 n 15 19 14 19 9 17 II 17 6 1 I 15 19 12 18 9 16 102,68 83,88 Gemiddeld 16,87 11," 6,25 12 21 10 17 6,49 2,92 11,87 ll,34 6,19 21.060 83.998 17,272 18,27’ 35,648 274.1863 483.852’ 320.444 570.760’ 1.649.243’ 43.794 3.489.595 3.987.008 7.476.603 195.922 447 4.515.327 4.912.698 22.426 86.448 19,271 Aantal inwoners van Wassenaar op 31 December Leiden 31 in l<ni ner 31 Tlpppmbpr Verschil in 46,91 70,70 27,27 11,” 50,- 54,55 480.388,84 88.547,77 559.276,59 85.233,16 f 1.213.446,36! 172,13 181,76 6.8229 1.9665 158.102’ 310.3912 477.2834 25.632 46.569 2.104.367 2.150.936 115 131 449 46.569 2.721.714 2.768.283 148.907 581 89,46 62,12 - 5,16 70,17 O,45 Maximum aantal motorwagens Gemiddeld Aant. reiz. (excl. abonn.) per expl. km Juli t/m Dec. 100 wkm Aantal reizigers (incl. abonné’s), per. Jan. t/m Juni Juli t/m Dec. 241.410 551 Baanlengte in km per 31 December Exploitatielengte2) in km per 31 December Constructielengte3) in km per 31 December Vervoer. Aantal afgelegde mw km periode Jan. t/m Juni n ahw mw Juli t/m Dec. ahw dienst per dag 14,71 14,46 Aant. reiz. (incl. abonn.) per expl. km Juli t/m Dec. I 100 wkm Opbrengst personenvervoer. Betalende reizigers periode Jan. t/m Juni Abon., extra dienst., milit. vervoer per. Jan. t/m Juni Betalende reizigers periode Juli t/m Dec Abon., extra dienst., milit. vervoer per. Juli t/m Dec. totaal Opbrengst per dag-km exploit.lengte Juli t/m Dec. dag-km baanlengte Wagenpark. Motorwagens aanwezig op 31 December Aanhangwagens 31 WINTERSEIZOEN, in aanhangwagens motorwagens aanhangwagens ZOMERSEIZOEN. Maximum aantal motorwagens aanhangwagens motorwagens aanhangwagens Per motorw. afgelegde km periode Juli t/m Dee. Gemiddeld volgens wagenpark op 31 December Per aanhangw. afgelegde km periode Juli t/m Dee. Gemiddeld volgens wagenpark op 31 December Per motorwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende motorwagen Per aanhangwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende aanhangwagen Totaal aantal afgelegde wkm Afgelegde wkm per exploitatie km Juli t/m Dec. Aantal reizigers (excl. abonné’s), per. Jan. t/m Juni I Juli t/m Dec. totaal dienst per dag J, 29,51 Baanlengtede op 31 December met sporen belegde straat- en weglengte, enkel spoor, incl. sporen in mede gebruik, excl. rangeer- en verbindingssporen. Exploitatielengtede som der exploitatielengten van alle lijnen op 31 December, voor iedere lijn genomen de lengte heen en terug gedeeld door 2, excl. rangeer- en verbindingssporen. 3) Constructielengte: het aantal km spoor op 31 December, incl. rangeer- en verbindingssporen, excl. sporen in medegebruik van andere groep of van vreemde maatschappijen. 5.205,42 3,11 380.685,69 49.931,14 f 435.825,36 150,06 158,80

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 314