m- 39 38 Overzicht van het vervoer per IJjn gedurende het jaar 1946. 3 g 5 Opbrengst L IJ N E N. lijnkaarten vorige kolom. totaal nen. f f 20. I'. I’. I2. ’s-Gravenliage Leiden Autobusdienst: n I i 1.484.296 n n r> 1.338J5 11.260.057 1.443.102,- f 3.364,15 85,400 I f 0,848 58,4 1945. f f Totale opbrengst f 3.049.628,09 I f 176,71 1946?” 48.905J4 f 1.224.472,34 n f 151.720,80 w t >4 436.580^47 n n Intercommunale 1 ij nen: I'. ’s-Gravenhage—Delft n r> Aantal gereden wagen kilometers. 16.657 4.095.183 4.115,95s 491.068,07 787.658,52 936.343,45s 814.433,85s 579.248,47s 849.860,56 50.819,06s 969.247,59 789.505,36 36.450,58 54.035,37 r 12.329,71 Ijjn- en netkaarten schoolkaarten stadstrajectkaarten. n n n 251.618,07s 373.839,80 1.710,80 154.566,39 1.687,90s 441.049,37 893.743,15s 636.714,64s 915.104,53 per wagen km 0,787 0,823 0,536 0,839 0,470 0,923 37.966,84 145.124,89 135.672,65 552.932,46 per dag km Exploi- tatie- coöffi- cient. 11.910.35 25.842,14 36.481,83 175.995,52 Totaal 1946 Totaal 1945 n n n n n v abonnemen ten n n n 41,2 32,3 1. 3. I 1.021.656,97s 1.221.776,55 653.427,26s n H 1.063,42 1.587,85 1.568,58 1.839,17 2.494,25 35,— 803,84 197.568,52 74.468,82 147.290,61 49.689,36 40.9 27,8 54.8 38,8 11,600 j 12,000 1.758.203.1 582.389,8 1.649.243,9 477.283,4 319.667,— 454.321,— 3.190,— 184.172,— 3.710,— 478.042,- 96.999.652 29.510.378 12.828.490 5.564,181 7.476.603 2.150.936 2.289.565 3.357.442 16.914 43.6 41,6 55,7 41,8 32,4 65,2 40,7 44,8 36,9 35,— 37,9 71,4 47,8 2.866,79 4.349,16 2.638,71 2.041,67 4.277,— 8.449.174 9.987.451 8.669.306 6.240.664 9.031.693 538.522 10.096.765 8.140.011 10.757.110 12.908.573 6.947.993 42.025 5.190.365 f 379,42 288,27 1.022,— 752,50 21,— 229,90 63,— «0,2 92.7 59,1 108,6 53,7 G. K. L. P/D 8. T. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 20. G. K. L. I). P. S. T. f 11.110.245,92s f 374,06 435,47 312,12 307,59 401,89 203,37 446,55 374,31 451,94 572,31 333,42 13,24 242,68 Opbrengst jaarabonnementen n n n Totaal 1946 Totaal 1945 f 9.885.773.58s 3.049.628,09 Turfmarkt—Eiberplein Harstenhoekplein Holl. Spoor Appelstraat—Kurhaus Grote Markt—Thorbeckelaan Loosduinen Stuyvesantplein Kurhaus WaalsdorperwegHoll. Spoor f 25.701.94 3.028.37 f 690.909,95 247.201,47 10.101.420,9 2.680.914,- j f 9.169.161,69s 2.799.398,25 1.671.488,84s 737.005,19’ 1.186.956.04s 1.473.920,32s 662.536,37s I 1.039.665,43s 385.891,11 13,000 15,400 13,400 I 7,800 i 12,200 421,42 372,70 166,11 154,18 22.536 I 22.536 i 40,700 1 36^55 I 13,582 13,954 16,533 12,004 13.206 15,370 I 13.383 j 13.284 i 13,998 12,920 12,420 j 9,870 i 13,136 j I 173,660 i I 147,041 214.145,49s 319.051.93 1.689,80 142.006,78 1.687,90s 390.805,48 I f 1.069.387,39 162,65 169,76 4,05 314,67 4,70 „231,16 f 871.696,84 10.238.549,08s f 250.229,84 2.799.398,25 Totaal 1946 Totaal 1945 Totaal 1946 Totaal 1945 Aantal vervoerde passagiers (excl. abonné’s.) Opbrengst abonnementen. vervoerde reizigers f 0,979 1,138 Electrisclie tramlijnen. Stad si ij nen: 1. ZuiderparklaanStaatsspoor 3. MarkensepleinStaatsspoor 4. Spoorwijk—Viaduct Leidseweg 5. Appelstraat Prinsessegracht 6. Escamplaan—Stuyvesantplein 7. GoudenregenpleinZ. H. E. S. M. 8. Holl. Spoor-Kurhaus 9. 10. Franken slag—Stuwstraat 12. Lijsterbesstraat—Staatsspoor 13. Zuiderpark—Z. H. E. S. M. 14. Valkenbosplein-Kurhaus Meer en Bos Kiviervismarkt i a K 2 3 X? c Lengte in km heen en terug. f 851.744,85 1.002.183,16s n n 60.705,83s 1.032.201.69 I 852.312,76 1.087.725,77s 1.283 406,40 713.193,52s I 4.150,95s 552.586,30 0,951 1,265 0,720 0,913 f 0,970 0,980 0,722 0,935 1,200 0,672 0,978 I 0.904 1,140 1,141 1,032 0,548 0,846 f 61.219,54 61.490,55 76.670,59 55.424,50 60.966,97 136,50 9.750,27 61.890,68 61.219,55 64.500,22 59.790,68 57.272,01 60.71439 877.878,9 I 1.022.395.3 1.237.942,5 j 680.947,— 762.707,4 90.355.1 1.055.874,5 942.707,9 954.264,5 I 1.124.955,7 690.803,1 7.570,2 653.018,8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 315