26 8.W deze soorten vis bedroeg van 4 I 7a| 8857a 19 52O'/2 19 597'/j 19 403 2 345 3917,1 - verse zeevis, welke aan de afslag werd verkocht voor f 6.413.846,47 volgens specificatie in bovenstaande staat benevens 382 410 kg met een waarde van f 225.432,52 uit andere plaatsen, voornamelijk uit IJmuiden. Door de staking onder de zeelieden konden de loggers, welke de haringvisserij gingen uit oefenen, eerst op 17 Mei vertrekken, in tegen stelling met de Katwijkse loggers, die reeds 3 weken eerder uit gin gen. Op 29 Mei werd de eerste haring op de Sche- veningse afslag aangevoerd. Oorspronkelijk was bepaald, dat de haringprijzen vrij zouden zijn tot 15 Juli, maar aangezien na de eerste aan voeren, waarvan de bedragen vanzelfsprekend zeer hoog w aren, de prijs zich op een abnormaal hoog peil bleef bewegen en geen neiging tot daling vertoonde, greep de Regering in en werd met ingang van 15 Juni een maximumprijs voor de gezouten haring vastgesteld van f 37,50 per kantje. De distributiemaatregelen ten aanzien van de verwerkte vis werden in April van het verslag jaar opgeheven, zodat de verdeling op toewijzing kwam te vervallen. De aan voer van verw’erkte vis bedroeg: Automatisch was het gevolg hiervan, dat de haring niet meer in de afslag kwam, maar op door het Bedrijfschap voor Visserijproducten vastgestelde toew-ijzingen onder de daarvoor door dit Bedrijfschap aangewezen groothande laren werd verdeeld, nadat de voor export be nodigde hoeveelheden waren gereserveerd. De haringaanvoer bedroeg te Scheveningen van 29 Mei 1946 tot en met 19 Januari 1947: De omzet f 975.578,82. ag Sg VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. Griet. Schol. Schar. Tong. Tarbot. Kabeljauw. Maand 1946. 215 739 Totaal 4 968 843 Aangevoerde verwerkte vis. Maand. Zure haring 29 893 kisten a 5 kg; Aangevoerde haring. Vergelijking met vorige jaren. Totaal 123 278j 303 055» 397 154 7 138 338 !1 233 147 223 600 1 074 490 1 356 178 26 156 blikken a 100-110 stuks; 2 687 vaatjes a 500 stuks; Januari Februari Maart April Mei Juni Maatjes Volle IJle Steurh. Verse haring in kg- 27 33 56 126 195 61 27 61 89 85 62 21 88 176 916 924 942 360 Maatjes haring (kantjes). 2 0527, 4 088 9 304'/2 16 6287, 16 4587, 4 990 3 903 1 266 694'/j 1 365 3127a 382'/a 33 965' 115 899 153 844 183 002 216 3587, 58 976’/a 33 48172 13 798 12 977 13 195 3 098 3 543 39 690 12 0194 824 70 745 1 189 2 364 2 020 242 183 129 349 284 465 915174 973 472 580 962 213 004 114 828 161 788 12 007 108 531 2 684'/a 6 293 54 615 48 752 42 538 13 497 Verse haring (kg>. 14 735V2 7 960 7 471 13 571 3 060 562 433704 135 339 12 686 111 660 324>/2! 439 279 295 368 120 61 277 124'/j7 138 338 174 12 6837, 27 4337, 15 0827, 185 Juli Augustus September October November December 2 13172 I 5 3787, 9 7407, 12 967 21 55*7, 10 703 1 4317, 12 291 30 566 52 517 71411 15 680 75 920 189 020 637 018 ■1 844 315 73 8707, 3 286 530 34 646 1 089 855 IJle Steur haring haring (kantjes). 1946 Mei Juni Juli Augustus September October November December 1947 Januari Totaal tn c Ifl E> §,3 .pi -C’vS s> T gfi 60 .sa kantjes. 7834 3 898 591 124 566 J Specificatie van de opbrengst der aangevoerde verse vis (in kg). Aangeveerd door loggers (aantal). 2 534 103 i 916 948 I 5947a! 4i 7'/,; 1945 86 loggers 281 reizen. Diverse gerookte en gestoomde vis Gerookte bokking 3 536 893 stuks. 131 457 112 055 86 0447, 62 7177,! 36 408 I 4 7407j' I kustvissers laantal). I Volle I baring I haring I (kantjes). I (kantjes). 193 110 156 367 140 9587,: 129 6377a1 49 951 5 700 61 44572d 842 142' ,i 3 772 150 55 558‘/,!62 0767»! 5 998 55 5584 62 0764 5 998 277 1244 400 7574! 129 839 1946 86 loggers 1 motor- kotter 956 reizen. 6 986 2 444 2 0487a 3 227 1 18972 3617, 439 9357,} 78 73172

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 321