26 10 de binnenstad naar het thans in gebruik ge nomen terrein nog geen zekerheid bestond in welke richting de markt zich zou gaan ontwik kelen. Deze markt nam in het afgelopen jaar weder om haar oude plaats in. De handel was zeer levendig. Ruime aanvoer van bloemen, zoals narcissen, tulpen, rozen, gladiolen en dahlia’s, vond plaats, voor het merendeel afkomstig uit Aalsmeer en uit de omgeving van Katwijk en Rijnsburg. Het aantal keren, dat een standplaats werd ingenomen, bedroeg 4 902 tegen 508 in 1945. jaar omgezet voor een bedrag van f 1.339.315.36, hetgeen als bevredigend kon worden beschouwd. De directeur van de Gemeentelijke Dienst van Haven- en Marktwezen, H. E. NOTTROT. De bovenzaal van het voormalige cantine- gebouw werd gedurende het verslagjaar ten behoeve van de marktkooplieden in huur afge staan aan de Nederlandse Middenstandsbank N.V. De inontvangstneming en berging van leeg fust waarvoor op het terrein der groente- en fruitmarkt niet voldoende ruimte beschikbaar is vindt nog steeds aan de Troelstrakade plaats. Het voornemen bestaat in de toekomst nog een terreinstrook gelegen tussen de Fruit- weg en het marktterrein hiervoor te bestemmen. Aan de vele klachten van omwonenden der kade zal dan daadwerkelijk worden tegemoet gekomen. De veiling, bestemd voor de verkoop aan grossiers, werd in het afgelopen jaar wederom met goed gevolg geëxploiteerd door de „Haagse Veiling voor fruit en groenten N.V.” onder directie van de heer J. J. Overwater. In totaal werd aan verschillende artikelen gedurende dit VERSLAG GEM. DIENST VAN’ HAVEN- EN MARKTWEZEN. fruitmarkt. Bloemenmarkt fruitmarkt. Cantinegebo fruitmarkt. uw op het terrein van de groente- en op het terrein van de groente- en Veiling groente- en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 327