26 11 VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. BIJLAGE. a. 2.219,67 6.500,— f f en f a. e. g- 30.392,01 160.310,48 a. b. 6.732,— c. 2.717,30 1.545,90 15.674,90 f 60.023,54 e. 310,71 f. 1.899,90 1.181,50 ff- h. 277.481,35 Totaal f 552.033,66 392,16 f Totaal 1 f 46.671.37 5.018,27 7.609,75 2.008,60 205,22 1.107,10 74,40 f 97.385,43 177.166,88 „J77.481.35 f 552.033,66 64.105,68 1.000,— 301,60 592,15 9.304,75 1.193,30 1.431,— 3.745,85 c. d. a. b. c. c. d. e. f. a. b. a. b. c. d. e. Havenkantoor Loosduinen. Havengeld per reisf Havengeld per abonnement Liggeld.per half jaar Achterstallige inkomsten van vorige dienstjaren III. Binnenhavens en vaarten. Havenkantoor Laakhaven. Havengeld per reisf 49.028,34 Havengeld per abonnement Liggeld per 14 dagen d. Liggeld per half jaar II. Algemene markt. A. Herman-Costerstraat. Marktgelden. Standplaatsen (diverse) f (bloemen) Opbrengst vishallen rijwielstallingen Markt voor motorrijtuigen (bloemen) 2.816,31 1.933,90 - 64.773,75 B. Grote Markt. Marktgelden. Standplaatsen (boeken) f (bloemen) j Inkomsten over het dienstjaar 1946. A. Havendienst. I. Algemeen. Verschillende ontvangsten II. Vissershaven. Havengeldenf 15.132,26 b. Kraangelden1.420,50 Kadegelden 11.625,43 Opbrengst wegens levering van duinwater Verschillende ontvangsten Visafslag. Inkomsten uit heffingen f 274.757,41 Plaatsengeld 715,40 Verschillende ontvangsten 2.008,54 605,70 - f Verschillende ontvangsten Overzicht van de ontvangsten. A. Havendienst B. Marktwezen C. Visafslag Overgebracht f 59.299,39 f 97.385,43 2. Huur van pakhuizen, kelders enz. Huur van de veiling- inrichting b. Huren van pakhuizen kelders Pacht eantinegebouw Huur van grond Opbrengst van duinwater toegangs kaarten 14.303,- Verschillende ontvangsten 14.208,66 B. Marktwezen. I. Groente- en fruitmarkt. 1. Marktgelden. Standplaatsen (groente) Opslagplaatsen Overbrengen f 59.299,39 f 97.385,43

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 328