27 b. 57.400,72 f 697 799 42 087 977 Totaal 791,25 14.087,82 13.483,55 33.476,85 f 597,77 1.269,— 500, 261.410,71 4.535,16 5.901,93 Transporteren f f 2.863.688,80 f 3.125.099,51 Totaal ’s-Gravenhage, 5 December 1947. P. C. WESSELING. 1 10 1 De directeur van de Gemeentelijke Crisis- en Distributiedienst, 58.324,94 5.338,12 11.763,53 889,84 532 301 2 529 162 969 5.901,93 Transport 41390178 Bonkaarten industriële artikelen. Textielkaarten Petroleumkaarten Vaste brandstoffen Transport f Overige kosten. Huur Schoonhouden en onderhoud Ver lichting Verwarming Water Onderhoud kan- toormachines Kantoorbehoef ten Telefoon en tele grammen Klein druk- en bindwerk Reis- en verblijf kosten Publicatiekosten Abonnementen Diversen I. Materiële uitgaven. a. Installatiekosten. Meubilair Stoffering Kantoormachines Verbouwings- kosten Overige installa tiekosten Hieronder volgt een overzicht van de kosten van de Distributiedienst over 1946. 3.491,85 18.185,97 155,70 38.118,64 - f II. Personele uitgaven. a. Salarissenf 2.835.653,79 b. Sociale lasten 28.035,01 VERSLAG VAN DE CRISIS- EN DISTRIBUTIEDIENST. J» ff 99 99 99 99 99 99 99 99 i) Deze creditpost is ontstaan door de verkoop van de beveili- gingsinrichting van de kluis in het gebouw Beeklaan 267a aau de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. Financiële gegevens.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 338