28 3 146 hl. KOOLTEER. 122 520 2 932 hl. 356 620 kg. 3119 481 405,33 hl. 3 354 837 121264 kg. 6 250,78 674,49 hl. 11 573 1. LICHTE OLIE. 400 635 22 930 1. 78 554 nihil 1. 8 217 1. AFGEWERKTE IJZERAARDE. 2 696 1. WATERGASTEER. 117 000 kg. 250000 kg. 288 000 kg. 5 Bleef in voorraad op 31 December 1946 Bleef in voorraad op 31 December 1946 De voorraad solventolie bedroeg op 1 Januari 1946 De 452 956 kg koolteer hebben op gebracht Beschikbaar ten verkoop Afgeleverd werd Bleef in voorraad op 31 December 1946 Van deze hoeveelheid is geconcen treerd Bleef in voorraad op 31 December 1946 Bleef in voorraad op 31 December 1946 Productie en aflevering. Op 1 Januari 1946 was in voorraad Geproduceerd werd Beschikbaar ten verkoop Afgeleverd werd Bleef in voorraad op 31 December 1946 Productie en aflevering. Op 1 Januari 1946 was in voorraad De 4 805 024 1 gecarbureerde gas olie hebben opgebracht 1032 790 zijnde per 1 000 1 gasolie 214,94 kg. Beschikbaar ten verkoop 1149 790 kg. Afgeleverd werd861790 Bleef in voorraad op 31 December 1946 De voorraad wegteer bedroeg op 1 Januari 1946 De 452956 kg koolteer hebben op gebracht Beschikbaar ten verkoop Afgeleverd werd 340 655 1 Verbruikt werd 59 980 5 522,38 hl 728,40 nihil kg. 670574 670 574 kg. 420 574 nihil 1. 86 771 86 771 1. 411992 423 565 1. 6 519,94 6 925,27 hl. 72095 72095 1. 69 399 122 306 125 452 hl. AMMONIAKWATER ENZ. aflevering. De voorraad slap ammoniakwater bedroeg op 1 Januari 1946 De 87 286 636 kg gedistilleerde kolen hebben opgebraeht ’s-Gravenhage, 14 Juli 1947. De directeur van het Gemeentelijk Gasbedrijf, E. H. BERKHÜIJSEN. De voorraad geconcentreerd amo- niakwater bedroeg op 1 Januari 1946 De verwerkte 122520 hl slap gas water hebben opgebracht Beschikbaar ten verkoop Afgeleverd werd Verbruikt werd Bleef in voorraad op 31 December 1946 Productie en Cokeslevering. De verkochte 414 461 hl cokes werden af gele verd als volgt: 13401 hl harde cokes 3,23 pCt.); 401060 gascokes (96,77 1600 kg kolen leverden, na aftrek van hetgeen voor eigen verbruik nodig was, op: 4,23 hl cokes, 2,24 hl parelcokes en 0,64 hl ziftsel. Productie en aflevering. Op 1 Januari 1946 was in voorraad De 87 286 636 kg gedistilleerde kolen hebben opgebracht zijnde per 1 000 kg kolen 35,74 kg. Beschikbaar ten verkoop 3476101 kg. Afgeleverd werd 2 901 881 kg Verbruikt werd 452 956 Productie en aflevering. Op 1 Januari 1946 was in voorraad Geproduceerd werd Beschikbaar ten verkoop Afgeleverd werd 67 454 1 Verbruikt werd 11100 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. HOOFDSTUK X. HOOFDSTUK VIII. 99 HOOFDSTUK IX.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 343