a 28 10 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. het menggas per Productiekosten r> n n n n Te zamen Calculatie. Bij Voorraad 1 Januari 1946 n AfVoorraad 31 December 1946 58 124 127 m3. 5 059 677 53 064 450 m3. Gedistribueerd r> Distributiekosten inclusief gasverlies n Vermindering van dit kapitaal wegens „Afschrijving en Verkoop” in 1946 f 7.005.273,5? Kapitaal volgens de balans per 31 December 1946 in de gasmeters bij de verbruikers. Saldo Distributierekening Bij: Gasverlies 1 794 503 m3 a 5,619 cent Kapitaal volgens de balans per 31 December 1945 Vermeerdering van dit kapitaal wegens uitbreiding in 1946 Geproduceerd steenkoolgas Geproduceerd watergas f 2.206.339,02 1.060.375,85 1 794 503 m3 263 047 2 206 716 555 791 239 620 f 7.779.099,15 773.825,58 38 035 067 m3. 20 101 460 58 136 527 m3. 166 000 58 302 527 m3. 178 400 f 7.094.969,43 684.129,72 5,801 cent per m3. 5,275 AfGasverlies Fabrieksgebruik Bjjswijk Voorburg Hoek van Holland f 2.516.140,01 of 4,742 cent per m3 gedistribueerd gas. 100.833,12 0,190 f 3.266.714,87 gemiddeld 5,619 cent per m3 in de gashouders. 2.516.140,01 4,742 100.833,12 0,190 VII. Kapitaalstaat bedoeld in Art. 38, eerste lid, sub e, der rekeningsvoorschriften 1924, behorende tot de rekening van het Gemeentelijk Gasbedrijf over 1946. V. Berekening van de kostprijs van f 2.616.973,13 of 4,932 cent per m3 10,551 cent per m3 38 035 067 m3 steenkoolgas 20 101 460 watergas 58 136 527 m3 menggas Distributiekosten53 064 450 Gasverlies 1 794 503 a 5,619 cent m3 in de gasmeters bij de verbruikers 1946.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 348